daen

Dansk Beredskabskommunikation forberedt på det værste

Beslutningen om at indføre et fælles kommunikationssystem til det danske beredskab er truffet fordi det udstyr, som beredskabet har i dag, ikke lever op til hverken beredskabernes eller befolkningens sikkerhedsbehov. Derfor skal SINE-nettet fungere i ekstreme situationer som for eksempel ved større katastrofer. Her bliver beredskabernes kommunikationstrafik forøget kraftigt og der er derfor brug for en omfattende dækning til terminalerne. For at være forberedt på kritiske situationer gennemfører Dansk Beredskabskommunikation bl.a. en række beredskabsøvelser, der har til formål at træne kommunikation, eskalering og alarmering nøjagtigt som det ville ske i praksis.

Den seneste beredskabsøvelse strakte sig over fire dage og omhandler bl.a. trusler mod nettets infrastruktur såvel som trusler på andre ressourcer. Udefra kommende påvirkninger som pandemi blev også øvet. De forskellige kriser opstod på tværs af hinanden, da en ulykke som bekendt sjældent kommer alene.

Beredskabsøvelserne bliver ledt af en fast krisestab, der samarbejder på tværs af organisationen. Krisestaben er trænet til at håndtere fejl i løbet af kortest mulig tid. Dansk Beredskabskommunikation tager kriseøvelserne ligeså alvorligt som virkelige krisesituationer, da både befolkningens og beredskabernes sikkerhed er afhængig af, at SINE-nettet fungerer optimalt ved en ulykke eller katastrofe.

Sikkerhed omhandler dog ikke kun krisesituationer hos Dansk Beredskabskommunikation. Sikkerhed er en holdning og en løbende proces hos den enkelte. Kvalitets- og Sikkerhedschef hos Dansk Beredskabskommunikation, Karsten Klyverts, udtaler:

”Vi skal opretholde et højt beredskab gennem en professionel tilgang til sikkerhedsarbejdet. Dette sker ikke blot ved at overholde de fastlagte retningslinier i en specifik krisesituation, men ved at tage stilling til sikkerheden i alt hvad vi laver.”

Skriv kommentar