daen
SINE-nettet dækker hele Danmark meget tæt med radiosignaler...

SINE-nettet på særligt udsatte områder

SINE-nettet dækker hele Danmark meget tæt med radiosignaler. Den omfattende dækning skal give danskerne og beredskaberne som brandvæsen, ambulance, politi osv. en markant øget sikkerhed i forhold til tidligere. SINE-nettet kommer særligt til sin ret i vigtige trafikale knudepunkter, hvor risikoen for ulykker og katastrofer er større – og hvor en hurtig, koordineret og sikker redningsaktion er af særlig afgørende betydning. To eksempler på sådanne trafikale knudepunkter er Nørreport Station og Øresundsforbindelsen. Antallet af mennesker, som færdes her – kombineret med trafikknudepunkternes fysiske rammer – gør, at beredskabet kan have svært ved at udføre redningsaktioner på disse steder. Derfor er der også særlige krav til SINE-nettet her.

Ved Nørreport Station er kravet til SINE-nettet, at det både skal dække tunnelområdet og stationsarealet. Beredskabet skal kunne bevæge sig fra tunnel til gaden uden at miste forbindelsen på deres terminal. Det betyder, at Dansk Beredskabskommunikation opsætter flere basestationer i nettet i området omkring Nørreport station sammenlignet med andre steder af landet. På den måde imødekommer Dansk Beredskabskommunikation redningsarbejdernes vanskelige arbejdsvilkår ved stationen.

For Øresundsforbindelsen gælder også helt særlige krav. Ikke alene skal SINE-nettet dække både tunnelen og havoverfladen, men nettet skal også spille sammen med det tilsvarende svenske system, som beredskabet anvender i Sverige. Selvom der allerede nu er dækning både på Nørreport Station og på Øresundsforbindelsen, opgraderer Dansk Beredskabskommunikation nettet kraftigt for at leve op til de høje sikkerheds- og driftskrav.

Selve SINE-nettet er dermed klar til brug før klimatopmødet i december både ved Nørreport Station og Øresundsforbindelsen, såvel som i resten af landet.

Skriv kommentar