daen
DBK har gennemført en storstilet brugertilfredshedsundersøgelse blandt superbrugerne af SINE radiosystemet....

SINE scorer højt i tilfredshedsundersøgelsen

Businessman signing papers

Henover efteråret har Dansk Beredskabskommunikation gennemført en storstilet brugertilfredshedsundersøgelse blandt superbrugerne af SINE radiosystemet. Nu ligger resultaterne klar og SINE scorer højt blandt de 111 superbrugere, der har deltaget i undersøgelsen. Næsten ni ud af ti er i mere eller mindre grad tilfredse med radiosystemet samlet set.

Det er en blanding af superbrugere fra brandvæsnet, forsvaret, politiet, ambulancetjenesten samt transportsektoren, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen på tværs af landets fem regioner. Særligt i region Nordjylland er man tilfredse med det nye SINE system. Her er næsten ni ud af ti tilfredse eller meget tilfredse med systemet, og ingen er direkte utilfredse. Også i brandvæsenet, der har den højeste deltagelsesprocent blandt de forskellige sektorer, er tilfredsheden generelt stor. Her er 84 procent af brandvæsenet i en eller anden grad tilfredse med radiosystemet.

Og tilbagemeldingerne glæder Dansk Beredskabskommunikation.

”Vi er meget tilfredse med resultaterne af undersøgelsen, der heldigvis også stemmer godt overens med vores eget indtryk af brugernes tilfredshed med systemet. Det bekræfter os i, at SINE radiosystemet er det rigtige produkt til beredskabskommunikation,” siger Jan Skjold, salgs- og marketingchef i Dansk Beredskabskommunikation.

Bedre funktioner – bedre dækning
I alt testede Dansk Beredskabskommunikation SINE på fem parametre; netværksdækningen, netværksdækningen i lokalområderne, kvaliteten og udbuddet af funktionerne på netværket, Dansk Beredskabskommunikations kundeservice og 24/7 hotline samt SINE radiosystemet samlet set. Og generelt er brugertilfredsheden høj.

Både gruppekald og individuelle kald, der er de to mest benyttede funktioner på netværket, scorer topkarakterer. 93 procent af superbrugerne er i mere eller mindre grad tilfredse med funktionerne – kun syv procent er utilfredse.

Også netværksdækningen scorede højt på tilfredshedsskalaen. Cirka otte ud af ti i forsvaret og ni ud af ti i brandvæsnet er i en eller anden grad tilfredse med netværksdækningen, ligesom ni ud af ti er tilfredse eller meget tilfredse med netværksdækningen i lokalområdet i region Nordjylland. I region Midtjylland er tallet ti ud af ti. Det er der ifølge en af brugerne fra forsvaret god grund til. Han siger: ”tilbagemeldingerne viser, at der er god dækning, også steder hvor hjemmeværnet har svært ved at få dækning.”

En platform for forbedringer
Ud over at få en vurdering af kvaliteten af SINE radiosystemet, var det også vigtigt for Dansk Beredskabskommunikation at få brugernes input til de områder, hvor SINE kan blive endnu bedre. Og selvom det overordnede indtryk af SINE er meget positivt, er der stadig plads til forbedringer og videreudvikling af systemet.

”Vi har fået rigtig mange erfaringer, både gode og dårlige, og dem er vi rigtig glade for. Jo mere vi ved om brugernes tilfredshed og utilfredshed med SINE, jo nemmere er det for os at gøre systemet endnu bedre for dem,” siger Jan Skjold.

Dansk Beredskabskommunikation vil med jævne mellemrum gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen. Du kan læse hele resten af resultaterne fra undersøgelsen ved at tilmelde sig DBKs Nyhedsbrev.

Faktaboks:
Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen

•   88 procent er meget tilfredse, tilfredse eller nogenlunde tilfredse med SINE radiosystemet
     samlet set.
•   92 procent er meget tilfredse, tilfredse eller nogenlunde tilfredse med den samlede
     netværksdækning.
•   Fire ud af fem er meget tilfredse, tilfredse eller nogenlunde tilfredse med
     netværksdækningen i lokalområderne.
•   98 procent er meget tilfredse, tilfredse eller nogenlunde tilfredse med DBK’s kundeservice.

Brugerundersøgelsen blev gennemført i perioden 22. september til den 12. oktober 2010 og havde en svarprocent på 73,5 procent.

Skriv kommentar