daen
Dansk Beredskabskommunikations vision for SINE er godt på vej.....

SINE skal være verdens bedste sikkerhedsnet

SINE skal være verdens bedste sikkerhedsnet. Så enkelt kan Dansk Beredskabskommunikations vision for radiosystemet formuleres. Og vi er allerede godt på vej. SINE bygger på ideen om én fælles kommunikationsteknologi for alle beredskaber i Danmark. Et sammenhængende beredskabskorps, hvor teknologien ikke sætter begrænsninger for aktørernes redningsaktioner, men i stedet udvider mulighederne for samarbejde i situationer, hvor folk er i nød.

I 2010 blev SINE godkendt til brug i hele Danmark. 99,5 procent af Danmark er dækket af SINE-nettet, og vi er stolte af at kunne levere den bedste samlede dækning nogensinde i Danmark.

Med statens officielle godkendelse i 2010 har Dansk Beredskabskommunikation fået til opgave at drive SINE frem til 2020. Vi går en spændende og udfordrende tid i møde, for vi har stadig udfordringer med dækningen i garager og underjordiske anlæg i de store byer. Brugerne vil også til stadighed efterspørge ny funktionalitet, og derfor arbejder vi løbende på at udvikle og udvide SINE’s muligheder.

Nye og bedre funktioner

SINE rummer helt nye features, der understøtter brugerne i missionskritiske opgaver. Funktioner, der ikke før har været mulige i beredskabssammenhæng i Danmark. Eksempelvis kan brandfolk se tegninger over et hus eller en boligblok og orientere sig om et brandsted ved hjælp af radiosystemet. Ambulancetjenesten kan hurtigt og effektivt hente trafikinformation direkte fra ulykken og dermed vælge den hurtigste vej. Og politiet kan trække oplysninger om personer, biler, huse og anden relevant data fra gerningsstedet direkte ned på de nye TETRA terminaler. Ved politieskorte af en ambulance kan de involverede nu tale sammen under indsatsen. Og mulighederne udvides konstant, for vi skal fortsat være med helt fremme, når det gælder om at udvikle og udnytte de mange nye muligheder, som SINE bringer med sig. Vi skal også blive endnu bedre til at informere og dele ud af vores viden på området, så vi kan hjælpe de brugere, der til dagligt arbejder i beredskabet. Sammen kan vi nemlig gøre Danmark endnu tryggere.

Rejsen frem mod 2020 er kun lige begyndt, og vi har lang vej igen. At udvikle verdens bedste sikkerhedsnet er et stort og ambitiøst mål. Men det er også et mål, jeg er overbevist om, at vi kan nå i fællesskab med vores samarbejdspartnere og brugere.

Skriv kommentar