daen
Superbrugere fra brandvæsenet, forsvaret, politiet, ambulancetjenesten og Falck har givet deres mening til kende...

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse

Dansk Beredskabskommunikation har netop gennemført sin årlige brugertilfredshedsundersøgelse, hvor superbrugere fra brandvæsenet, forsvaret, politiet, ambulancetjenesten og Falck har givet deres mening om SINE til kende.

Dansk Beredskabskommunikation testede SINE på følgende parametre; DBKs kundeservice og rådgivning, herunder 24/7 Helpdesk og ticketsystemet. Nettet og terminaler, som blandt andet omhandler dækning og funktioner som gruppekald, nødkald og datatransmissioner, samt SINE sekretariatets kundeservice og kommunikation.

Et væsentligt område, som undersøgelsen har berørt, er beredskabernes daglige brug af deres terminaler. Her er 79% tilfredse eller meget tilfredse med deres terminaltype og 67% føler sig godt rustet til at benytte deres terminaler. De resterende 33% mener generelt, at løbende information om nye muligheder, flere øvelser med praktisk brug samt vejledning i hvilke opdateringer der er vigtige for netop deres beredskab, er vejen frem, hvis de skal blive bedre til at benytte funktionerne i deres terminaler optimalt.

Brugernes kommentarer
I undersøgelsen har brugerne haft mulighed for at komme med generelle kommentarer til SINE. Her er et udsnit:

“SINE er et godt system, der når vi lærer det rigtigt, bliver et super system.”

” Begge instanser har stort set klaret processen rigtig flot. Sommetider har det dog knebet lidt med forståelsen for de enkeltes beredskabers problemstillinger.”

Mulighed for forbedringer
Beredskaberne, der repræsenterer landets fem regioner, har generelt en positiv holdning til SINE. Det betyder dog ikke, at DBK har tænkt sig at hvile på lauerbærene, for der er altid plads til forbedringer. Dansk Beredskabskommunikation vil i den kommende tid analysere resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen og vurdere hvilke områder, der kræver særlig opmærksomhed i det nye år.

Faktaboks
Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen:

  • 77% af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med talekvaliteten på deres terminal
  • 67% er tilfredse eller meget tilfredse med SINE dækningen i deres lokalområde
  • Gruppekald er den funktion som flest brugere benytter (77%), dernæst følger individuelle kald (74%) og nødkald (46%)
  • 58% har benyttet DBKs 24/7 Helpdesk. Over halvdelen af dem (52%) kontakter helpdesk via telefonen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i perioden 1.-14. december 2011 og havde en svarprocent på 34,6%.

Skriv kommentar