daen
Arriva benytter SINE til daglig kommunikation...

Arriva – kommerciel kunde på SINE

Det danske beredskabsnet SINE har kapacitet til at rumme mere end beredskabsaktører som politi, ambulance og Falck. Kommercielle kunder kan også drage fordel af nettets gode dækning. Busselskabet Arriva er en af de kommercielle kunder, der har valgt at benytte SINE til den daglige kommunikation.

Arriva vandt udbudet for buskørsel for FynBus i 2010 og installerede i den forbindelse SINE terminaler i Arrivas busser på de regionale ruter hos FynBus. Siden da er kommunikationen mellem chaufførerne og Arrivas driftovervågning forbedret markant, da SINE har fremragende dækning over hele landet.

Der er ikke én eneste af vores chauffører, der har klaget over manglende dækning, siden vi er overgået til SINE” ,udtaler Rie Nielsen, Kundechef hos Arriva.

De busselskaber der endnu ikke kommunikere igennem SINE, benytter mobiltelefoner i busserne. Det kan være en problematisk løsning, da der forekommer huller i mobildækningen i tyndtbefolkede områder.

Det ville være positivt, hvis flere trafikselskaber i landet implementerede SINE. Det er et godt system og jeg kan se mange fordele i den ensartethed et fælles system ville medføre. Blandt andet ville omkostningerne minimeres til gavn for passagerer og skatteydere”, udtaler Stephan Arnold Thomsen, projektchef hos Arriva.

Dækning er dog ikke den eneste gode ting ved SINE. Selve SINE terminalerne, der er installeret i alle Arrivas busser, er udstyret med et nummer, der forbinder den specifikke bus med den installerede terminal. Det er en stor fordel, hvis chaufføren befinder sig i en ubehagelig situation med en utilfreds kunde, der udviser en truende adfærd. Ved et tryk på alarmknappen i bussen får driftovervågningen direkte adgang til SINE terminalen og kan lytte med på al samtale i bussen, så den fornødne hjælp kan tilkaldes. Chaufføren behøver ikke at forklare situationen til vagthavende og den truende passager bliver ikke ophidset af at chaufføren tilkalder assistance, for han aner det ikke. Det giver tryghed for både chauffør og passagerer. Derudover vises bussens geografiske placering automatisk i driftovervågningen via GPS’en i terminalen, så der ikke er nogen tvivl om, hvor bussen befinder sig.

Der behøver dog ikke at være tale om en kritisk situation før fordelene ved SINE terminalerne og den gode dækning skinner igennem. Kommunikationen kan også benyttes når en passager har været så uheldig at glemme sine ejendele i en af Arrivas busser. Hvis passageren oplyser hvor og hvilket tidspunkt han er steget af bussen, kan driftovervågningen hurtigt finde ud af, hvilken bus vedkommende har kørt med, kalde buschaufføren op via terminalen og få ham til at tjekke om passagerens ejendele stadig befinder sig i bussen.

Arriva har syv udkørselssteder på FynBus’ ruter. Alle har en specialist tilknyttet, der sørger for at oplære nye chauffører i brugen af SINE terminaler i busserne.

Skriv kommentar