daen
Det har været længe undervejs, men nu er Storebælt i drift...

Storebælt i drift

Den 13. august 2012 blev der tændt for SINE på Storebælt og teknisk set er systemløsningen i driftsprøve 60 dage frem. I løbet af driftprøven skal nettet være stabilt. Det vil sige, at der i perioden ikke må opstå væsentlige fejl, for at opnå Statens godkendelse.

Storebæltforbindelsen er klassificeret som “dækning i særlige områder”, dvs. et område der kræver specielle hensyn i forhold til dækning og kapacitet. Hvis der skulle opstå en ulykke eller katastrofe på broen eller i tunneller, skal redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere problemfrit sammen via deres SINE terminaler til trods for den lange afstand. Den største udfordring for DBK har været at sikre dækningen under broen, nærmere betegnet de tunneller hvor servicepersonalet har deres daglige gang. Indendørs dækning er mere kompliceret end udendørs dækning og kræver derfor specielt system design og ekstra udstyr.

DBK har et tæt samarbejde med A/S Storebælt, der ejer Storebælt. Eksempelvis kommunikerer vores overvågninger, så eventuelle alarmer på broen bliver opdaget med det samme og fejlretning kan igangsættes.

Storebælt er et spændende og meget omfattende projekt, der har været længe undervejs. Første kontakt til Storebælt foregik i september 2007. Kontraktforhandlingerne tog 2½ år, mens selve installeringen af SINE dækning på broen har taget 1½ år.

Fakta om Storebæltsbroen:

  • Storebæltsbroen ejes af A/S Storebælt, der er et datterselskab af Sund og Bælt Holding A/S.
  • Den 18 km lange forbindelse over Storebælt består af 2 broer og en tunnel. Sprogø midt i Storebælt forbinder broer og tunnel.
  • Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Jernbanen åbnede 1. juni 1997, mens Motorvejen over Storebælt åbnede året efter, 14. juni 1998.
  • Over 10 mio. køretøjer passerede Storebæltsbroen i løbet af 2011. Mere end 9 mio. af dem var personbiler.

Skriv kommentar