daen
Kommunikation er altafgørende når en brandmand skal slukke en ildebrand...

Forbedret SINE-dækning ved Djurs Sommerland

Kommunikation er altafgørende når en brandmand skal slukke en ildebrand, en politimand bliver kaldt ud til uroligheder og når Falcks ambulancer kører ud til et ulykkessted. Derfor skal det danske beredskabsnet SINE fungere optimalt. Dansk Beredskabskommunikation, der driver SINE-nettet og som er ISO 9001 certificeret, kvalitetssikrer til stadighed SINE-nettet til gavn for brugerne og befolkningen – også selv om vi kontinuerligt opfylder statens strenge krav om dækning og service i hele landet.

Et af de steder, der har fået ekstra opmærksomhed i år, er Djurs Sommerland nær Nimtofte. Politi- og brandfolk oplevede ved flere lejligheder, at der var huller i dækningen, når de kørte rundt i området – værst var det ved forlystelsesparken. DBK blev gjort opmærksom på problemet, der naturligvis blev taget seriøst. DBKs radioplanlægger gik i gang med at analysere dækningen i området via dækningsberegningsværktøjer og en quickanalyse. Analysen klarlægger hvorvidt der er tale om en enkeltstående fejl i nettet i et specifikt tidsrum, om problemet skyldes fejl på en basisstation eller om der er tale om en brugerfejl, som opstår hvis to brugere snakker på samme talegruppe samtidig. Resultatet af quickanalysen viste ingen tegn på de nævnte problemer og DBKs målebil blev derfor sendt afsted til det jyske for at foretage de nødvendige tests, der danner grundlag for en løsningsmodel.

Målebilen, der siden udrulningen af SINE-nettet har kørt ikke mindre end 96.196 km, indeholder avanceret teknisk udstyr, der måler alt fra GPS positioner, terminalernes talekvalitet, opsamling og visning af beskeder mellem terminaler, scanning af signalstyrke fra forskellige frekvenser, test af databeskeder samt den generelle dækning i området.

Resultaterne af køreturen i Nimtofte blev holdt op mod de beregninger DBK ligger inde med fra tidligere målinger samt de faktiske forhold i området. Da analysearbejdet var afsluttet og dokumenteret i en rapport, blev denne forelagt Center For Beredskabskommunikation (CFB). Efter en række møder mellem DBK og CFB blev det besluttet, at dækningen omkring Djurs Sommerland skulle forbedres.

Forberedelserne til et nyt site i Nimtofte er nu i fuld gang. Forlystelsesparkens gæster kan fremover føle sig trygge, velvidende at beredskabsfolk kan kommunikere problemfrit med hinanden, hvis der skulle være behov for indsats på stedet.

Fakta:
Ifølge kontrakten med Staten skal SINE-nettet dække følgende i Danmark (geografisk dækning):
– For radioer monteret i køretøjer (mobildækning) 99,5% af landet
– For håndholdte radioer udendørs 97,6% af landet
– For håndholdte radioer indendørs i 143 forskellige byer

Faktorer som ujævnt terræn med høje bakker, træer og store bygninger kan skygge for signalet og gøre det svært eller umuligt at opnå 100 % dækning.SINE-nettet dækker også særlige områder, der kræver ekstra kapacitet, ex. Øresundsforbindelsen og Storebælt.

Skriv kommentar