daen
Kemikalieudslip, ildebrand og tilskadekomne personer...

Storstilet øvelse på Storebælt

Kemikalieudslip, ildebrand og tilskadekomne personer var blot nogle af de faktorer, som beredskaberne måtte håndtere under beredskabsøvelsen på Storebælt.

Sidste weekend i oktober blev der gennemført en storstilet beredskabsøvelse i Storebæltstunnellen. Scenariet var sat op omkring et godstog, der i fuld fart var kørt ind i et arbejdskøretøj der udførte vedligeholdelsesarbejde i tunnellen. Godstoget var lastet med kemikalier og arbejdskøretøjet brød i brand ved sammenstødet.

En katastrofe af den art kræver et stort samarbejde beredskaberne imellem. Omkring 150 brandmænd, politibetjente, læger og sygeplejesker skulle koordinere deres indsats, så de 14 tilskadekomne hurtigst muligt kunne få den nødvendige hjælp. De 14 sminkede statister lå enten fastklemt eller havde været i kontakt med kemikalierne. En enkelt var tilmed død ved sammenstødet.

Ved katastrofesituationer er det altafgørende at beredskaberne kan kommunikere problemfrit sammen – og det kan de via SINE. SINE-nettets gode lydkvalitet med filtrering af baggrundsstøj og organisering af talegrupper er nogle af de elementer, der letter arbejdet for de implicerede, når der skal kommunikeres på tværs af beredskaberne i pressede situationer.

Storebæltsforbindelsen er et særligt område, der kræver ekstra dækning og kapacitet. Især i tunnellerne, hvor beredskabsøvelsen foregik, er Dansk Beredskabskommunikation, der har bygget – og står for driften af SINE-nettet, støt på udfordringer. Indendørsdækning er mere kompliceret end udendørsdækning og DBK har derfor ved implementeringen af nettet ydet en særdeles stor indsats netop her.

SINE-nettet bestod udfordringen med kommunikationen under beredskabsøvelsen til fulde og der var stor tilfredshed med terminalerne blandt beredskabsaktørerne. DBK kan dermed kun opfordre til at alle julens rejsende tager turen over Storebælt med ro i sindet.

Skriv kommentar