daen
For at sikre at DBK til stadighed opfylder kravene, bliver virksomheden løbende auditeret og recertificeret...

DBK er ISO 9001:2008 recertificeret

Dansk Beredskabskommunikation er ISO 9001:2008 certificeret og det har vi været siden den 25. februar 2010. ISO 9001 certificeringsstandarden dækker over krav til kvalitetsledelsessystemet i virksomheden. Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange via nedskrevne instrukser og procedurer. Det er et effektivt system til overvågning og korrigering af virksomhedens handlinger.

For DBK betyder ISO certificeringen primært, at virksomheden skal leve op til meget stramme krav inden for kundeservice. Bl.a. stiller certificeringen helt konkret krav om at en superbruger maksimalt må vente i 3 minutter inden han serviceres, når han ringer til SINE Helpdesk.
En ISO certificeret virksomhed skal leve op til de krav som standarden ISO 9001 stiller. For at sikre at DBK til stadighed opfylder kravene, bliver virksomheden løbende auditeret og recertificeret.

I slutningen af 2012 havde DBK besøg fra Force Technologi, der skulle stå for recertificering. Både ledelse og medarbejdere blev auditeret over en periode på to dage. DBK bestod recertificeringen og beviste dermed at vi til stadighed lever op til de fastsatte kvalitetssikringsmæssige krav.

Fakta om ISO:
• ISO står for “the International Organization for Standardization”, som er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer.
• Der findes forskellige certificeringer inden for bl.a. kvalitetsledelsessystemer (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14002) og arbejdsmiljøstyring (18001).

Skriv kommentar