daen
TETRA er fantastisk til at håndtere missionskritisk talekommunikation, men TETRA kan ikke konkurrere med 3G eller 4G på datahastighed i fremtiden...

Fremtiden for beredskaberne skal planlægges nu

SINE har kun været operationelt i Danmark siden maj 2010, så denne artikel vil sikkert af nogen synes malplaceret. Men mange steder udenfor Danmark arbejdes der faktisk allerede på næste udviklingstrin i trådløs beredskabsskommunikation. Det er ikke nogen hemmelighed at TETRA er helt fantastisk til at håndtere missionskritisk talekommunikation – og lidt data kommer gratis med, men TETRA kan ikke konkurrere med 3G eller 4G på datahastighed i fremtiden. Til gængæld er disse teknologier mangelfulde i forhold til TETRA, når det drejer sig om beredskabernes krav.

Efter pres fra de store nød- og beredskabsoperatører i Europa, besluttede”TETRA Association” sidste år at udvide fokusområdet og organisationen hedder nu “TETRA and Critical Communication Association” – i daglig tale TCCA. De store operatører ønskede at påvirke deres fremtid – specielt på dataområdet. Deres brugere har brug for mere datakapacitet end hvad TETRA kan levere. For at forsætte linjen med åbne standarder og harmoniseret spektrum, blev der nedsat et antal arbejdsgrupper: 1) udvidelse af LTE standarden med nogle essentielle funktioner, som den kommercielle verden ikke har fokuseret på og 2) definering af et fremtidigt frekvensbånd til brug for nød- og beredskaber. Specielt punkt 2 er en udfordring. Spektrum er der ikke nok af og alle har brug for mere. I vores privatliv bruger vi alle mere og mere trådløs data, og denne mulighed er også med til at gøre vore viksomheder mere effektive.

Topcheferne fra 13 Europæiske nød- og beredskabsoperatører, herunder også DBK, mødtes i Amsterdam i midten af februar for at blive holdt ajour med udviklingen. Specielt spektrum var et emne der blev debateret meget. Mødet sluttede med et communique, hvor alle eenstemmigt anbefalede, at der afsættes “tilstrækkeligt harmoniseret spektrum”, idet det vil give deres regeringer mest fleksibilitet i fremtiden.

USA har allerede taget vigtige beslutninger indenfor området. Landet har haft mange katastofer (9-11 og Katrina) og der er nu afsat 2 x 10 MHz spektrum til et nationalt LTE net specielt for nød- og beredskaberne. Trendsetters i Europa har arbejdet i samme retning i flere år, men konkurrencen om spektrum er hård. De kommercielle operatører har brug for det hele. TV-senderne står for skud og blandt disse store spillere skal man kunne argumentere, at det er en god “business case” for samfundet at afsætte spektrum til at redde liv og beskytte samfundet. Det lyder måske mærkeligt at det er tilfældet, men sådan er det. Der arbejdes derfor også på at dokumentere alle fordele ved at nød- og beredskaberne forsat kan kommunikere når alle kommercielle net er overbelastede eller helt nede.

Der er relativt stor enighed om at muligheden ligger omkring 700 MHz båndet. Der er lagt op til at der kommer en såkaldt “2. digital dividende” i 2015, og en del af denne dividende kunne passe rigtig fint. Selvom en sådan beslutning bliver taget i 2015, vil der stadig gå mange år før frekvenserne kan frigives og eventuelt stilles til rådighed for nød-og beredskabsbrug. Vi taler nok på den anden side af 2020, men det er nu slaget skal stå, ellers er alt bortauktioneret til højst bydende.

Law Enforcement Working Group – EU landenes Politi arbejdsgruppe har defineret “Mission Critical Operations” som sitiuationer, hvor liv og store samfundsværdier står på spil, og hvor det er vitalt at de har “Mission Critical” information. “Mission Critical” kommunikationsløsninger skal derfor være sikre, til at stole på samt være tilgængelige. Myndigheder kan som konsekvens ikke risikere fejl i deres gruppekommunikation.

“Dansk Beredskabskommunikation følger selvfølgelig situationen nøje. Det er nogen meget afgørende beslutninger der bliver taget i den nærmeste tid, ikke mindst på World Radio Conference i 2015”, lyder meldingen fra Bo Wassberg, Adm. Direktør hos Dansk Beredskabskommunikation.

Skriv kommentar