daen
Slutbrugerne er blevet hørt i DBKs sidste nye brugertilfredshedsundersøgelse...

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse

Hvert år gennemfører Dansk Beredskabskommunikation en brugertilfredshedsundersøgelse med det formål at evaluere brugernes tilfredshed med DBKs leverancer.
I 2012 adskilte undersøgelsen sig dog fra de forrige idet slutbrugerne, i modsætning til superbrugerne, var målgruppen. Derudover blev undersøgelsen gennemført via telefoninterviews til forskel fra tidligere års spørgeskemaundersøgelser.

Slutbrugerne er generelt tilfredse med SINE-nettet og terminalerne – især når de sammenligner med det gamle system. Slutbrugerne fremhæver driftsikkerheden og muligheden for at koordinere indsatsen med andre beredskaber som de bedste egenskaber ved SINE.

Citat af ambulancefører:
“Forlod vi ambulancerne tidligere skulle vi også have ambulancen med for at vi kunne kommunikere. Nu kan vi gøre, hvad vi vil, bare vi har SINE-terminalerne med.”

Slutbrugerne er dog opmærksomme på at SINE har nogle enkelte forbedringemuligheder, såsom udfald og manglende indendørs dækning i specifikke områder, men undersøgelsensen viste, at der er en stor forståelse for årsagerne til disse udfordringer.

Citat af politimand:
“95-98% af tiden er dækningen rigtig god… Nogle steder kan lyden blive meget metallisk og derfor svær at tyde. Men så går der 20 sekunder og det hele lyder atter klart og tydeligt.”

I forhold til det daglige arbejde ude i beredskaberne efterlyser slutbrugerne mere træning i brugen af terminaler samt mere teknisk assistance eksempelvis fra beredskabernes superbrugere.

Citat af lægeassistent:
“Der skal noget mere uddannelse til, så de teknisk forskrækkede bruger terminalerne noget mere.”

For at imødekomme slutbrugernes ønsker og videregive viden om SINE har Dansk Beredskabskommunikation netop afholdt en workshop, som præsenterede deltagerne for emner som indendørsdækning, nettets muligheder og fremtidens terminaler. Derudover blev der beskrevet en række hverdagshændelser med beskrivelser af DBKs løsninger.

Udover afholdelsen af workshoppen er der en række nye tiltag under udarbejdelse. Vi vil gerne efterleve behovet for simple instrukser med de mest benyttede funktioner på terminalerne. Derudover arbejdes der på vejledninger, målrettet superbrugerne i de forskellige organisationer, så det bliver klart og tydeligt hvad der forventes af en superbruger. Sidst men ikke mindst har vi fokus på formidling af nyheder og relevante informationer til brugerne. Der er flere ideer på tegnebrættet og I vil høre mere i nær fremtid.

Skriv kommentar