daen
Over 100 beredskabsfolk med repræsentation fra hele landet mødte op for at deltage i DBKs workshop...

Succesfuld workshop

Der gik ikke lang tid fra invitationerne var sendt ud, til tilmeldingerne til DBKs første store workshop begyndte at strømme ind.
Over 100 beredskabsfolk med repræsentation fra hele landet mødte op for at deltage i workshoppen, der fandt sted torsdag den 14. marts. Med en kop kaffe og en croissant i hånden blev gæsterne budt velkommen og præsenteret for dagens program, der bl.a. bestod af præsentationer, rundvisning, tid til at netværke på tværs af organisationerne, god mad og eftermiddagsunderholdning.

Formålet med præsentationerne var at berette om de mange forskelligartede opgaver DBK udfører for at imødekomme SINE brugernes krav til kommunikation i det daglige arbejde.
En af dagens første præsentationer omhandlede fremtidens terminaler og gav en rigtig god indikation af hvor meget research, der ligger til grund for udviklingen af et af de vigtigste arbejdsredskaber for en politi- eller brandmand. Uden deres radio, også kaldet terminal, har beredskaberne ikke en jordisk chance for at kommunikere internt eller eksternt i en presset situation – og det kan i værste fald koste menneskeliv.

Programmet fortsatte med præsentationer af SINE nettet og dets mange muligheder efterfulgt af en mere teknisk gennemgang af dækningsprøver, indendørsdækning og 3. parts dækning, hvilket vores brugertilfredshedsundersøgelse har vist, at SINE brugerne gerne ville vide mere om. Sidste præsentation inden maverne begyndte at rumle og duften af mad bredte sig i lokalet omhandlede test og certificering, som vores gæster kunne udforske nærmere i pauserne, hvor der bl.a. var mulighed for at besøge DBKs testrum.

Eftermiddagen bød på cases fra den virkelige verden. Vores gæster fik blandt andet set hvad der kan ske i daglig drift og hvilke utraditionelle metoder vores servicefolk må tage i brug for at udføre reparationer på vores sites. For det er ikke helt enkelt at udskifte en defekt del, når en bidronning og hendes følge har valgt at slå sig ned midt i vores udstyr. Det er heller ikke nemt at grave sig frem til et site, der er dækket af tre meter sne.
Det var dog ikke kun sådanne udfordringer, der blev vist billeder af. Sikkerhedsafdelingen viste billeder af forskellige former for hærværk og tags,som DBK er meget opmærksomme på. Enhver trussel på SINE bliver registreret og undersøgt nøje.

Præsentationerne blev rundet af med en gennemgang af udvalgte henvendelser fra brugerne. For en simpel opringning til DBK’s helpdesk vedr. et specifikt problem kan sætte en hel række undersøgelser i gang blandt DBKs medarbejdere.

Sidst på eftermiddagen løftede vi sløret for dagens overraskelse på dagsordenen – nemlig et besøg af foredragsholder og komiker Mette Bloch, der med beretninger fra sin tid som verdensmester i roning, fik sat gang i såvel lattermuskler som i tankevirksomheden. På en humoristisk og inspirerende måde fik hun opfordret os alle sammen til at sætte os nogle mål i livet – og arbejde stålfast og målrettet på at nå dem!

Deltagernes evaluering
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for det flotte fremmøde ved workshoppen. Vi har analyseret jeres evalueringsskemaer, hvilket viste stor tilfredshed med arrangementet. Vi har givet roserne videre til foredragsholderne såvel som til vores leverandør af frokost og øvrig forplejning (som toppede antallet af glade smileys i evalueringen). Når vi gentager successen i fremtiden, tager vi højde for at man også skal kunne se power point præsentationerne tydeligt fra de bagerste rækker i lokalet – og så vil vi give jer lidt mere tid til at netværke i pauserne.

Præsentationerne fra workshoppen vil snarest muligt være tilgængelige på www.dbkas.dk.

Skriv kommentar