daen
Forsvarets helikoptere får installeret SINE-radioer...

SINE fra luften

Politi, brand og alle landets øvrige beredskaber på landjorden kommunikerer dagligt med hinanden via deres SINE-radioer, men der forekommer jævnligt situationer hvor beredskaberne har brug for assistance fra forsvarets helikoptere i luften. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at installere SINE-radioer i forsvarets tre helikoptertyper EH101, Fennec og Lynx. Helikopterne kobles på SINE via AGA-nettet og al kommunikation med beredskaberne på jorden kan fremover ske via de installerede SINE-radioer.

 

Forsvarets helikoptere hjælper politiet med samfundsmæssige opgaver

Politiet kontakter jævnligt forsvaret, når de har brug for overblik fra luften. Det kan enten være ved humænitære eftersøgninger, hvor et ældre menneske er forsvundet fra et plejehjem, eller ved kriminal teknisk efterforskning i forbindelse med bandekriminalitet, indbrudsindsatser og lignende.

Politi og Brand drager desuden nytte af helikopternes gode udsyn i tilfælde af skovbrande, hvor beredskabsfolk fra luften, via jeres SINE-radioer, kan berette hvordan ilden breder sig. Dermed sikres at indsatsen på jorden udføres mest hensigtsmæssigt.

Til og med august 2013 har forsvarets helikoptere været i luften 60 gange for at hjælpe politiet med samfundsmæssige opgaver af forskellig karakter.

 

SINE kan redde menneskeliv

Testflyvninger har vist at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er meget svag ved brug af SINE-radioer, da SINE-radioer er bygget til at undertrykke uvedkommende støj. Det betyder at tale mellem mandskab i helikopteren og beredskaberne på jorden går rent igennem. Det er en klar forbedning i forhold til det gamle kommunikationssystem, der havde en meget dårlig signalstyrke på lav højde. Den gode SINE-dækning kan iflg. Benny Thomsen fra FTK (Flyvertaktisk Kommando, Forsvaret) redde menneskeliv.

Kæntringsulykken med 13 efterskoleelever og to lærere på Præstø Fjord i februar 2011, hvor flere af eleverne blev indlagt i kritisk tilstand på grund af ekstrem underafkøling og en af lærerne mistede livet under kæntringen, er et eksempel på vigtigheden i et velfungerende kommunikationsystem. Ulykken viste med al tydelighed at de eksisterende kommunikationssystemer ikke var optimale grundet den manglende dækning i lave højder. Eftersøgningsmissioner gennemføres som ofte netop i lav højde og dermed kan SINE-radioer gøre en forskel ved større ulykker, hvor kommunikation kan være afgørende for det samlede beredskabs mulighed for at effektivisere indsatsen til gavn for de nødstedte.

Ved kæntringen opstod en meget kritisk situation, bl.a. fordi ulykken ikke var observeret fra land. Det lykkedes dog nogle af eleverne at svømme ind mod land og slå alarm, hvorefter en storstilet redningsaktion blev sat igang. Der blev bl.a. sendt to redningshelikoptere og en akutlægehelikopter i luften. Beredskaberne i luften havde dog store problemer med at kommunikere med deres kollegaer på land pga. den dårlige signalstyrke på lav højde. “Det var ikke sket med SINE”,
udtaler Benny Thomsen fra FTK.

 

Lægehelikoptere skal også have installeret SINE radioer

Mens helikoptertypen Fennec hjælper politiet med at skabe overblik fra luften i kritiske situationer, flyver forsvarets redningshelikoptere og landets lægehelikoptere direkte til et ulykkessted og hjælper tilskadekomne til sygehuset. Særligt i landets yderområder med lange afstande sikrer lægehelikopterne en hurtig indsats og kortere tid til højt specialiseret behandling på sygehusene – og netop tiden kan være altafgørende for patienternes chancer for overlevelse. For at sikre at kommunikationen mellem sygehusene og lægerne i lægehelikopterne går rent igennem, skal lægehelikopterne naturligvis også have installeret SINE-radioer.

Installationen af SINE radioer i EH101, Fennec og Lynx forventes afsluttet i løbet af efteråret 2013. Regionernes lægehelikoptere må dog vente lidt endnu. Opgaven er sendt i udbud og installationen af SINE i lægehelikopterne forventes udført ultimo 2014.

 

Fakta om AGA:

  • AGA står for Air-ground-Air og er designet til kommunikation med
    enheder i luften
  • AGA-nettet er baseret på TETRA-standarden Terrestrial Trunked Radio
  • Flere af vores nabolande bruger samme TETRA-standard som os. For at
    undgå at de forskellige landes signaler forstyrrer hinanden er den
    maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa.

 

Foto: Forsvarets Fototjeneste

Kilder: Benny Thomsen, Flyvertaktisk Kommando; Søulykkesrapport om kæntringsulykken på Præstø Fjord, Søfartsstyrelsen; Center for Beredskabskommunikation

 

Skriv kommentar