daen
Deltagerne blev begavet med en række spændende præsentationer...

Konference om bredbåndskapacitet i beredskabkommunikationen

AmCham Denmark, en gren af “The American Chamber of Commerce”, afholdt den 14. oktober en konference på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med titlen “When Every Second Counts: The Need for Dedicated Emergency Broadband” eller på dansk “Når hvert sekund tæller: Behovet for dedikeret bredbånd til redningstjenesterne”.
De godt 50 deltagere i konferencen kom fra en bred vifte af firmaer, som beskæftiger sig med kommunikation for beredskaber og med sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med kommunikation.

Deltagerne blev begavet med en række spændende præsentationer i hovedsaglig tre grupper:

Operatørerne på Beredskabskommunikation i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Danmark var repræsenteret af Peter Carpentier fra Center for Beredskabskommunikation, der blandt andet berettede hvor langt vi er nået i Danmark ift. udbygningen af TETRA netværkerne. Peter Carpentier kunne stolt fremvise en fuld udbygning af nettet i Danmark, hvilket fik kollegaerne fra nabolandene til at omtale Danmarks geografi og størrelse med misundelse i stemmen.

Brugere af bredbåndskommunikation i beredskabsnetværk, repræsenteret ved Kurt Christensen fra Københavns Brandvæsen, berettede om brugen af droner i brandbekæmpelse, mens Jan Lindberg fra Region Nordjyllands ambulancetjeneste fortalte om opbygningen og brugen af deres kommunikationsnetværk samt tjenestens ønsker til fremtiden.

Forvalterne af “råstoffet” i al radiokommunikation, radiospektrum, blev belyst af Finn Petersen fra Erhvervsstyrelsen, mens en repræsentant fra CEPT gav et EU synspunkt på emnet.

Mens diskussionen om radiospektrum synes at være en nødvendig, men langstrakt politisk diskussion, var billedet, at der helt klart er brug for mere datakapacitet.
Generelt viste der sig to angrebsvinkler:
– Fokus på sikkerhed i oppetid og drift samt sikker kommunikation, som beskytter følsomme oplysninger som f.eks. persondata under alle former. Her anså man datakapaciteten i Tetra nettene for pt. at være tilstrækkelig til at løse opgaverne – det vil sige med begrænsninger i video og store datamængder.
– Fokus på høj funktionalitet, som tilgodeser den maksimale gevinst man kan få ud af en høj kommunikationskapacitet. Her blev driftssikkerhed og sikring af persondata sat i skyggen af de store fordele man mener at kunne høste ved den store funktionalitet.

Konklusionen på konferencen var, at diskussionen om større datakapacitet forløber med stigende styrke i de fleste beredskaber samt hos operatørerne. Der er stadig et stykke vej igen før en generel løsning kan præsenteres. Der er stor fokus på det mobile LTE netværk, som idag leveres af de kommercielle operatører på telemarkedet, og de diskussioner som udestår, er blandt andet hvordan man kan opnå den nødvendige sikkerhed i beredskabskommunikationen. DBK følger selvfølgelig udviklingen meget nøje.

Foto: Pamela Juhl/The Copenhagen Voice