daen

Fokus på superbrugere og vidensdelere

superbrugereI slutningen af februar og starten af marts tog Dansk Beredskabskommunikation (DBK) og Center For Beredskabskommunikation (CFB) på en lille turné rundt i landet. Anledningen var genoptagelsen af de Regionale Koordinationsgruppemøder (RKG).

Forud for RKG lå mange konstruktive møder om hvordan DBK og CFB kan imødekomme SINE-brugernes ønsker og behov for vidensdeling ude i beredskaberne. SINE er forlængst i drift og formålet med RKG-møderne har derfor skiftet karakter fra at fungere som en støtte til beredskaberne i overgangen til SINE, til nu at handle mere specifikt om superbrugernes rolle ude i beredskaberne. Rent praktisk betød det at kommisoriet for De Regionale Koordinationsgruppemøder fra 2007 blev revideret til en 2013 version, der imødekommer de relevante forhold, der gør sig gældende i dag.

Kort fortalt handler det reviderede kommisorium om, at RKG-møderne fremover vil være henvendt til superbrugere og vidensdelere, som får mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE. Derudover vil DBK og CFB benytte møderne til at holde deltagerne orienteret om tekniske såvel som brugerorienterede emner, der kan løfte beredskabernes brug af SINE.

Da RKG-møderne har skiftet karakter, fik deltagerne ved de nyligt afholdte RKG-møder en opgave med sig hjem. Hvert beredskab skal revurdere deres superbruger- og vidensdelerrolle og udvælge egnede personer, der fremover får til opgave at fungere som bindeled mellem den Regionale Koordinationsgruppe og deres eget beredskab.

Superbruger

En superbruger forventes at have en teknisk forståelse for opbygningen af SINE. Superbrugeren skal sørge for vedligeholdelse og opdatering af beredskabernes radioer og udstyr, holde sig orienteret om eventuelle midlertidige udfald i nettet og tage de nødvendige forholdsregler i den forbindelse. Sidst men ikke mindst skal superbrugeren naturligvis deltage på De Regionale Koordinationsgruppemøder.

Vidensdeler

Vidensdelerens opgave er at sprede viden om SINE ud i organisationen og undervise kollegaerne i brugen af SINE. Det kan de naturligvis kun gøre, hvis de har en solid viden om beredskabernes operative anvendelse af SINE. Vidensdelerne forventes også at deltage i De Regionale Koordinationsgruppemøder.

Det nye koncept for superbrugerne sættes for alvor i gang ved de næste RKG-møder, der finder sted følgende datoer:

Forår 2014

Region Syddanmark, 19. maj 2014

Region Nordjylland, 20. maj 2014

Region Midtjylland, 21. maj 2014

Region Hovedstaden, 26. maj 2014

Region Sjælland, 27. maj 2014

Bornholm, 2. juni 2014