daen

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen

Filling the formI december  2013 gennemførte DBK sin årlige brugertilfredshedsundersøgelse for superbrugere fra brandvæsen, politi, ambulancetjeneste, forsvaret, Falck og andre brugere af SINE, herunder Beredskabsstyrelsen. Undersøgelsen berørte blandt andet emner som indendørs- og udendørs dækning, SINE radioer, 24/7 Helpdesk, fleetmaps og ticketsystemet.

Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen

  • Der er stadig stor tilfredshed med SINE-nettets dækning og talekvalitet, både under normale omstændigheder og i støjfulde omgivelser. Der er dog stadig udfordringer med indendørsdækningen i lokalområderne.
  • Der er generel tilfredshed med terminalerne. Hovedparten føler sig rustet til at bruge de forskellige funktioner på terminalen, men løbende information og praktiske øvelser hilses velkommen.
  • Mange superbrugere har henvendt sig til DBKs 24/7 Helpdesk. Størstedelen har overblik over de mulige services Helpdesk tilbyder.
  • Telefonen er stadig den mest benyttede – og foretrukne – måde at kontakte 24/7 Helpdesk, efterfulgt af e-mail.
  • Der er stor tilfredshed med hastigheden ved fejlretning samt svartiden fra 24/7 Helpdesk.
  • Kendskabet til ticketsystemet er begrænset. Under halvdelen af brugerne har anvendt systemet og rigtigt mange kender det slet ikke.
  • En del brugere er blevet gode til at udfylde fleetmaps, men der er stadig mange, der finder det besværligt.

Beredskaberne, der repræsentere landets fem regioner, har generelt en positiv holdning til  SINE, men der er altid plads til forbedring. Derfor arbejder DBK for tiden på en ny elektronisk fleetmapdatabase, der vil gøre opdatering og versionering af fleetmaps meget mere brugervenligt. Derudover er der et nyt og forbedret ticketsystem på vej, der letter arbejdet for superbrugerne, når de skal oprette tickets. Begge tiltag forventes at være klar til brug senere på året. Beredskaberne vil naturligvis få en grundig vejledning ifm. implementeringen af de nye systemer.

Formålet med DBKs årlige brugertilfredshedsundersøgelse er at evaluere brugernes tilfredshed med DBKs leverancer. Resultaterne giver os mulighed for løbende at optimere vores ydelser overfor SINE-brugerne. Undersøgelsen 2013 er lavet som en online spørgeskemaundersøgelse, hvor 359 superbrugere af SINE radiosystemet er blevet kontaktet over e-mail og opfordret til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten var 26%.