daen

DBK Re-certificering

Dansk Beredskabskommunikation er ISO 9001:2008 certificeret og det har vi været siden 2010. En ISO certificeret virksomhed skal leve op til de krav som standarden ISO 9001 stiller. For at sikre at vi til stadighed opfylder kravene, bliver vi løbende auditeret og recertificeret.

I midten af november havde vi besøg fra Force Technologi, der skulle stå for recertificeringen af DBK. Både ledelse og medarbejdere blev auditeret i to intensive dage. Udvalgte procedurer blev gennemgået til mindste detalje. Det er nemlig altafgørende at de nedskrevne prodedurer rent faktisk stemmer overens med de handlinger, der udføres i dagligdagen.

DBK bestod recertificeringen uden nogen afvigelser og fik rosende ord med på vejen for vores kontinuerlige udvikling og videreudvikling af IT-værktøjer, der støtter driften og forbedrer kommunikationen med superbrugerne, såsom vores Alarm Tool, FleeDa, Sagsafvigelses Tool og Daily Network Status.

Med recertificeringen i hus beviste vi, at DBK til stadighed lever op til de fastsatte kvalitetssikringsmæssige krav.

Facts omkring ISO:
ISO 9001 certificeringsstandarden dækker over krav til kvalitetsledelsessystemet i virksomheden.
Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange via nedskrevne instrukser og procedurer.
Standarden er et effektivt system til overvågning og korrigering af virksomhedens handlinger.