daen

Storstilet øvelse på Storebælt

Kemikalieudslip, ildebrand og tilskadekomne personer var blot nogle af de faktorer, som beredskaberne måtte håndtere under beredskabsøvelsen på Storebælt.

Sidste weekend i oktober blev der gennemført en storstilet beredskabsøvelse i Storebæltstunnellen. Scenariet var sat op omkring et godstog, der i fuld fart var kørt ind i et arbejdskøretøj der udførte vedligeholdelsesarbejde i tunnellen. Godstoget var lastet med kemikalier og arbejdskøretøjet brød i brand ved sammenstødet.

En katastrofe af den art kræver et stort samarbejde beredskaberne imellem. Omkring 150 brandmænd, politibetjente, læger og sygeplejesker skulle koordinere deres indsats, så de 14 tilskadekomne hurtigst muligt kunne få den nødvendige hjælp. De 14 sminkede statister lå enten fastklemt eller havde været i kontakt med kemikalierne. En enkelt var tilmed død ved sammenstødet.

Ved katastrofesituationer er det altafgørende at beredskaberne kan kommunikere problemfrit sammen – og det kan de via SINE. SINE-nettets gode lydkvalitet med filtrering af baggrundsstøj og organisering af talegrupper er nogle af de elementer, der letter arbejdet for de implicerede, når der skal kommunikeres på tværs af beredskaberne i pressede situationer.

Storebæltsforbindelsen er et særligt område, der kræver ekstra dækning og kapacitet. Især i tunnellerne, hvor beredskabsøvelsen foregik, er Dansk Beredskabskommunikation, der har bygget – og står for driften af SINE-nettet, støt på udfordringer. Indendørsdækning er mere kompliceret end udendørsdækning og DBK har derfor ved implementeringen af nettet ydet en særdeles stor indsats netop her.

SINE-nettet bestod udfordringen med kommunikationen under beredskabsøvelsen til fulde og der var stor tilfredshed med terminalerne blandt beredskabsaktørerne. DBK kan dermed kun opfordre til at alle julens rejsende tager turen over Storebælt med ro i sindet.

SINE sekretariatet skifter navn

SINE Sekretariatet står overfor nogle organisationsændringer, der medvirker et navneskifte. Det betyder, at SINE Sekretariatet fremover hedder Center for Beredskabskommunikation (CFB). Ændringerne omfatter en sammenlægning af de forskellige funktioner inden for beredskabskommunikation – SINE politi, Rigspolitiets 112 Sekretariat og SINE Sekretariatet – sammenlægningen skal sikre synergien mellem enhederne.

Dansk Beredskabskommunikations samarbejde med Center for Beredskabskommunikation vil være det samme som hidtil.

Storebælt i drift

Den 13. august 2012 blev der tændt for SINE på Storebælt og teknisk set er systemløsningen i driftsprøve 60 dage frem. I løbet af driftprøven skal nettet være stabilt. Det vil sige, at der i perioden ikke må opstå væsentlige fejl, for at opnå Statens godkendelse.

Storebæltforbindelsen er klassificeret som “dækning i særlige områder”, dvs. et område der kræver specielle hensyn i forhold til dækning og kapacitet. Hvis der skulle opstå en ulykke eller katastrofe på broen eller i tunneller, skal redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere problemfrit sammen via deres SINE terminaler til trods for den lange afstand. Den største udfordring for DBK har været at sikre dækningen under broen, nærmere betegnet de tunneller hvor servicepersonalet har deres daglige gang. Indendørs dækning er mere kompliceret end udendørs dækning og kræver derfor specielt system design og ekstra udstyr.

DBK har et tæt samarbejde med A/S Storebælt, der ejer Storebælt. Eksempelvis kommunikerer vores overvågninger, så eventuelle alarmer på broen bliver opdaget med det samme og fejlretning kan igangsættes.

Storebælt er et spændende og meget omfattende projekt, der har været længe undervejs. Første kontakt til Storebælt foregik i september 2007. Kontraktforhandlingerne tog 2½ år, mens selve installeringen af SINE dækning på broen har taget 1½ år.

Fakta om Storebæltsbroen:

  • Storebæltsbroen ejes af A/S Storebælt, der er et datterselskab af Sund og Bælt Holding A/S.
  • Den 18 km lange forbindelse over Storebælt består af 2 broer og en tunnel. Sprogø midt i Storebælt forbinder broer og tunnel.
  • Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Jernbanen åbnede 1. juni 1997, mens Motorvejen over Storebælt åbnede året efter, 14. juni 1998.
  • Over 10 mio. køretøjer passerede Storebæltsbroen i løbet af 2011. Mere end 9 mio. af dem var personbiler.

DBK Services

Dansk Beredskabskommunikation består af specialiserede ingeniører, teknikere og netværksfolk, som samarbejder om at nå målet om at levere tilfredsstillende produkter og services til det danske beredskab og private kunder, der udfører offentlige beredskabsopgaver.

DBK sætter en ære i at drive det landsdækkende netværk SINE, men vi kan dog meget mere end det. Derfor har vi samlet nogle af vores kompetanceområder i et nyt servicekatalog, der beskriver hvad vi kan tilbyde vores kunder.

Af services kan bla. nævnes dækningsprøver, der er en separat måling af SINE-dækningen i et specifikt område med henblik på detailviden. Vi tilbyder også brug af vores testsystem med det formål at opnå SINE certificering af 3. parts terminaler og applikationer.
I forbindelse med integration af nye applikationer, som assistence i fejlsøgning eller evaluering af øvelser og større indsatser, tilbyder vi desuden udarbejdelse af specialrapporter af f.eks trafikken på nettet.

Hvis du er interesseret i at få tilsendt et af vores servicekataloger, kan du kontakte Tanya Hjorth Hansen på tlf. 30840089 eller e-mail tanya@motorolasolutions.com.

TETRA teknologien sikrede god dækning

Det tager flere år at planlægge afholdelsen af de Olympiske Lege. Der skal bygges nye sportslokaliteter der sammen med de eksisterende arenaer og stadions kan rumme de 302 discipliner i de 26 sportsgrene, der er med i OL. Det offentlige transport- og vejnet skal udbygges og værtsbyen skal sikre plads til 10.500 deltagende atleter, et imponerende presseopbud og en massiv tilskuerskare. Der skal skaffes ekstra mandskab af politibetjente og redningsfolk og sidst men ikke mindst, skal der skaffes økonomiske midler til at få planlægning og gennemførelse til at gå op i en højere enhed.

En af de væsentligste overvejelser i forbindelse med planlægning af så stor en begivenhed som OL, er et velfungerende radiokommunikationssystem. Dækningen skal være fejlfri for at beredskabsaktørerne er klar til at tage imod de udfordringer, et så stort antal mennesker samlet på ét sted medfører. Kommunikationen mellem politi, brand og ambulance var altafgørende for at OL-dagene i London forløb problemfrit og legene står i erindringen som en succes.

Herhjemme kommunikerer beredskabsaktørerne via SINE nettet. Den engelske pendant til SINE hedder Airwave og er verdens største missionskritiske TETRA netværk. I forbindelse med de Olympiske Lege blev Airwave udbygget med et parrellelt netværk, det såkaldte Apollo netværk. De to netværk virkede uafhængigt af hinanden under olympiaden for at sikre at begge systemer fungerede sikkert og effektivt.

Apollo netværket er baseret på den samme TETRA teknologi som Airwave og SINE. Både Airwave og Apollo er bygget til at hindre interferens fra andre radiosystemer, hvilket sikrer at tale går godt igennem. I løbet af OL-dagene benyttede op mod 18.000 ansatte og frivillige, lige fra stewards og sikkerhedspersonale til anti-doping officials, Apollos radiokommunikationssystem.

Udover at bygge Apollo blev TETRA dækningen i Airwave opgraderet i og omkring London, hvor menneskemængderne og dermed belastningen på netværket var størst. Nu hvor roen igen har lagt sig efter et veloverstået OL i London, er planen at Apollo netværket skal benyttes til at forøge kapaciteten i Airwave – især i London.

Googles fyringer påvirker ikke Motorola Solutions og DBK

Ved årsskiftet 2010/2011 blev Motorola Inc. opdelt i to selvstændige selskaber. Motorola Solutions Inc., som Dansk Beredskabskommunikation hører ind under, og Motorola Mobility Inc., som blandt andet er kendt for udvikling og salg af mobiltelefoner. Sidstnævnte blev i august 2011 opkøbt af Google.

I sidste måned meldte Google ud, at de vil opsige omkring 4000 Motorola Mobility medarbejdere på verdensplan. Det betyder, at hver femte medarbejder mister deres arbejde og en tredjedel af de 94 afdelinger rundt om i verden, drejer nøglen om. Årsagen er eftersigende at Google vil satse alt på én produkttype. Fremover vil virksomheden kun udvikle et lille antal smartphones om året. Til gengæld skal disse være mere innovative, tage billeder i højere opløsning, genkende brugeren på stemmen og holde længere mellem opladningerne.

For en god ordens skyld vil vi påpege at de pågældende fyringer ikke påvirker hverken Motorola i Danmark eller Dansk Beredskabskommunikation.

FKB Årsmøde 2012

Branchefolk fra hele landet mødes og udveksler oplevelser og erfaringer, når MesseC Fredericia i dagene 22.-24. august lægger hus til Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde.

Blandt dette års foredragsholdere er Chris Addiers, brandchef i Antwerpens Brand- og Redningsvæsen, der stod overfor en voldsom opgave, da uvejret ramte en populær musikfestival nær Hesselt i Belgien sidste sommer. Uvejret kostede 5 personer livet og mere end 70 personer blev kvæstet som følge af en scene der kollapsede.

Danmarks nye forsvarsminister, Nick Hækkerup, vil naturligvis også besøge messen og sige et par ord om den kommende aftale for redningsberedskabet.

Alle aktiviteter foregår indendørs, men traditionen tro vil beredskabernes køretøjer være udstillet under åben himmel.

DBK vil naturligvis være repræsenteret på messen, så kom forbi vores stand på brandpunkt 12 og få et indblik i hvad DBK laver i hverdagen eller tag en snak med os om SINE.

Arriva – kommerciel kunde på SINE

Det danske beredskabsnet SINE har kapacitet til at rumme mere end beredskabsaktører som politi, ambulance og Falck. Kommercielle kunder kan også drage fordel af nettets gode dækning. Busselskabet Arriva er en af de kommercielle kunder, der har valgt at benytte SINE til den daglige kommunikation.

Arriva vandt udbudet for buskørsel for FynBus i 2010 og installerede i den forbindelse SINE terminaler i Arrivas busser på de regionale ruter hos FynBus. Siden da er kommunikationen mellem chaufførerne og Arrivas driftovervågning forbedret markant, da SINE har fremragende dækning over hele landet.

Der er ikke én eneste af vores chauffører, der har klaget over manglende dækning, siden vi er overgået til SINE” ,udtaler Rie Nielsen, Kundechef hos Arriva.

De busselskaber der endnu ikke kommunikere igennem SINE, benytter mobiltelefoner i busserne. Det kan være en problematisk løsning, da der forekommer huller i mobildækningen i tyndtbefolkede områder.

Det ville være positivt, hvis flere trafikselskaber i landet implementerede SINE. Det er et godt system og jeg kan se mange fordele i den ensartethed et fælles system ville medføre. Blandt andet ville omkostningerne minimeres til gavn for passagerer og skatteydere”, udtaler Stephan Arnold Thomsen, projektchef hos Arriva.

Dækning er dog ikke den eneste gode ting ved SINE. Selve SINE terminalerne, der er installeret i alle Arrivas busser, er udstyret med et nummer, der forbinder den specifikke bus med den installerede terminal. Det er en stor fordel, hvis chaufføren befinder sig i en ubehagelig situation med en utilfreds kunde, der udviser en truende adfærd. Ved et tryk på alarmknappen i bussen får driftovervågningen direkte adgang til SINE terminalen og kan lytte med på al samtale i bussen, så den fornødne hjælp kan tilkaldes. Chaufføren behøver ikke at forklare situationen til vagthavende og den truende passager bliver ikke ophidset af at chaufføren tilkalder assistance, for han aner det ikke. Det giver tryghed for både chauffør og passagerer. Derudover vises bussens geografiske placering automatisk i driftovervågningen via GPS’en i terminalen, så der ikke er nogen tvivl om, hvor bussen befinder sig.

Der behøver dog ikke at være tale om en kritisk situation før fordelene ved SINE terminalerne og den gode dækning skinner igennem. Kommunikationen kan også benyttes når en passager har været så uheldig at glemme sine ejendele i en af Arrivas busser. Hvis passageren oplyser hvor og hvilket tidspunkt han er steget af bussen, kan driftovervågningen hurtigt finde ud af, hvilken bus vedkommende har kørt med, kalde buschaufføren op via terminalen og få ham til at tjekke om passagerens ejendele stadig befinder sig i bussen.

Arriva har syv udkørselssteder på FynBus’ ruter. Alle har en specialist tilknyttet, der sørger for at oplære nye chauffører i brugen af SINE terminaler i busserne.

Veloverstået TETRA World Congress

TETRA World Congress er vel overstået. Kongressen, som blev afholdt i maj måned, var den hidtil største med mere end 2950 deltagere fra 84 forskellige lande og 106 udstillere fra de største leverandører indenfor mission kritisk kommunikation.

I fire dage skinnede solen over Dubai og alle deltagerne på kongressen, som mødtes for at dele ud af deres erfaringer og snakke om TETRA teknologiens mange muligheder nu og i fremtiden.

Blandt foredragsholderne ved kongressen var Adm. Direktør for DBK, Bo Wassberg, og Teknisk Chef, Klavs Berthelsen. Bo benyttede sin taletid til at berette om implementeringen af flere forskellige beredskabsaktører samt kommercielle kunder på SINE-nettet. Flere lande har indført beredskabsnet baseret på TETRA teknologi, men det er meget få af dem, som har gjort det på den måde, det er gjort i Danmark. SINE-nettet har fra start været designet til at være et ”shared system” med flere organisationer på nettet, herunder også kommercielle kunder.

Både frekvensressourcerne og omkostningerne bliver fordelt mellem flere brugere og omkostningerne kan samlet set holdes nede på et fornuft plan. Førhen var det typisk kun politi eller brandvæsen, der var på et beredskabsnet, men nu om dage anvender Falck, ambulancetjenester og offentlig transport også netværket og dets fordele. Det er en ”win win” situation for alle”, udtaler Admin. Direktør for Dansk Beredskabskommunikation, Bo Wassberg.

DBKs Tekniske Chef, Klavs Berthelsen, deltog i et ”pre-conference seminar”, hvor han holdt et indlæg om, hvordan det er at have en operatør til at eje og drifte nettet frem for at have sit eget TETRA netærk.

Ved at overlade det tekniske ansvar og den egentlig drift til en ekspert som DBK, kan brugerne koncentrere sig om deres livsnødvendige opgaver frem for at bekymre sig om et TETRA netværk som sådan. De har stadig mulighed for at opnå den nødvendige sikkerhed og kontrol med systemet, selv om det ikke tilhører dem selv”, udtaler Klavs Berthelsen.

Ud over den danske operatør model for SINE netværket benytter man også operatør modeller i blandt andet England, Irland og Østrig. TETRA teknologien skal også fremover anvendes i det norske Nødnett og mange andre steder i verden for at sikre optimal kommunikation i kritiske situationer.

Tre nye TETRA terminaler fra Motorola Solutions

MTP3000 er navnet på en ny serie TETRA terminaler fra Motorola Solutions Inc. Serien består af tre nye modeller der hver især er udviklet til at virke optimalt i selv de mest krævende miljøer.

Sikker kommunikation
Sikkerhed er altafgørende når beredskaberne er på missionskritiske opgaver. Derfor er de nye TETRA terminaler optimeret med audio, der sikrer klar tale selv i meget støjfulde omgivelser. Terminalerne er udstyret med en forbedret modtager følsomhed og DMO repeater funktionalitet, der giver forbedret dækning i bygninger. Derudover er de robuste, hvilket gør dem modstandsdygtige overfor ydre belastninger.

MTP3100, MTP3200 og MTP3250
MTP3100 er den mest simple af terminalerne i den nye serie. Denne terminaltype henvender sig til brugere, der vil benytte sig af fordelene ved TETRA, men ikke stiller de store krav til en avanceret teknologiløsning. MTP3200 er velegnet til beredskabskommunikation, hvor brugerne har behov for at kunne dele oplysninger med hinanden via termialen. MTP3200 giver mulighed for bluetooth forbindelse, som giver trådløs adgang til scannere, printere og mobilt tilbehør. Derudover har den indbygget GPS, så brugeren kan spores selv i særligt vanskelige eller farlige omgivelser.
MTP3250 kan alt det MTP3100 og MTP3200 kan og lidt til. Denne terminal er nemlig udstyret med et tastatur til mere avanceret kommunikation mellem beredskabsfolk på opgave og deres kollegaer på stationen.

Terminalerne kan allerede nu bestilles igennem DBK.