daen

Forfatter-arkiver: Gitte Coucke

Ny Incident/Program Manager i DBK

Soren paintDBK har fået en ny medarbejder. Søren Jakobsen, som har været med lige siden DBK startede udrulningen af SINE nettet, er pr. 1. marts blevet fastansat som Incident and Program Manager.

Søren kom til DBK i september 2007 og har indtil 1. marts 2015 været ansat som projektleder på konsulent basis. Han har været involveret i hele udrulningen af SINE nettet, og har derfor en stor viden om stort set alle sites rundt omkring i DK.

5 NMC operatører (SINE helpdesk) samt en back-office medarbejder rapportere direkte til Søren som Incident Manager, og som Program Manager har Søren fortsat ansvaret for diverse projekter der har med SINE nettet at gøre, fx. Ændringsanmodninger osv.

Søren har en baggrund som bygningskonstruktør og har desuden netop færdiggjort en HD i Organisation & Ledelse, med speciale i Strategisk Ledelse.

Genstart af Voicenoder

Kontrolrum3 paintServicen giver mulighed for at anmode om genstart af en eller flere voice noder (svarende typisk til operatørpladser) via SINE Helpdesk’s nye ticket system.

Servicen kan benyttes i situationer hvor brugerne oplever problemer med deres kontrolrum, selv om overvågningen viser, at alle komponenter og forbindelser fungerer som de skal.

Der er oprettet dedikerede skabeloner til brug i SINE sagssystem, der sikrer at hver superbruger med adgang til denne service kun kan anmode om genstart i de kontrolrum (ICCS’er) som de administrerer.

Genstart vil så vidt muligt blive udført med det samme – dette er en ændring fra tidligere hvor lignende henvendelser typisk blev eskaleret til teknisk gruppe og håndteret i almindelig arbejdstid. Servicen bliver gennemgået på de kommende RKG møder.

Sammenlægning og SINE

Papirstak paintSammenlægningen af beredskaberne i Danmark er begyndt at tage fart, og det påvirker selvfølgeligt også den måde SINE terminalerne administreres på, både administrativt og i praksis.

Administrativt skal der laves en ny tilslutnings aftale til SINE for den sammenlagte organisation, der erstatter aftalerne for de enkelte beredskaber. Den vil være identisk med den standardaftale I kender, blot med en tilføjelse til bilag A om hvilke aftaler den afløser, og hvem der er ny ansvarlig kontakt for aftalen. I den oprindelige tilslutnings aftale skulle der også vedligeholdes en fortegnelse over de terminaler som det enkelte beredskab har – det har vist sig uhensigtsmæssigt i praksis, og fremover vil det ikke fremgå af bilaget. Terminalerne administreres alene i de fleetmaps som I alle bruger idag.

Det bringer os videre til det praktiske: Der skal udarbejdes en ny Fleetmap for det ny samlede beredskab, der indeholder alle terminaler og som afspejler den nye struktur. Arbejdet foregår oftest i samarbejde med CFB, og vil typisk resultere i en ny fælles fleetmap, en revideret struktur for talegrupper og eventuelt underinddelinger der matcher de tidligere enheder/stationer. Når den nye Fleetmap er klar, skal DBK have en kopi via SINE Helpdesk. Fleetmap’en bliver arkiveret så den kan tilgås af CFB og radioprogrammørerne.

Den opdaterede fleetmap vil også blive overført til FleeDa – DBKs nye database fleetmap løsning – når den endelige version er klar.

Vi har i en periode haft 8 beredskaber på som pilot-brugere, og arbejder for tiden på de ændringer der blev samlet op under pilottesten. FleeDa bliver herefter testet grundigt igennem før applikationen bliver frigivet til samtlige beredskaber fra efteråret 2015.

Hvis I har behov for assistance til sammenlægning af fleetmaps, bedes I henvende jer til Gitte Justesen hos CFB (gju@sikkerhedsnet.dk)

Hvis I har spørgsmål til udrulning af FleeDa, bedes I henvende jer til Zuzana Knudsen hos DBK (Z.Knudsen@motorolasolutions.com)

Regionale Koordineringsgruppe møder (RKG)

Teletobbies2I løbet af 2014 genoptog CFB og DBK afholdelsen af de Regionale Koordineringsgruppe møder (RKG) efter et par år uden RKG møder. Der blev i alt holdt 5 møder 3 gange rundt om i Danmark, og alle møderne har været velbesøgt. DBK vil gerne takke for den gæstfrihed vi har mødt rundt om i landet til de beredskaber der har stillet lokaler til rådighed. Det betyder meget for afholdelsen af RKG møderne at dette er muligt.

Fokus på første møde i rækken var at få præsenteret det nye reviderede kommisorium om, at RKG møder fremover vil være henvendt mere til superbrugere og vidensdelere, som får mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE. Derudover vil DBK og CFB benytte møderne til at holde deltagerne orienteret om tekniske såvel som brugerorienterede emner, der kan løfte beredskabernes brug af SINE.

Datoer for møder i foråret 2015:
Region Hovedstaden, 11. maj 2015
Region Sjælland, 12. maj 2015
Region Syddanmark, 18. maj 2015
Region Midtjylland, 19. maj 2015
Region Nordjylland, 20. maj 2015

Metro

BoremaskineSom besluttet i november 2013 skulle der implementeres SINE dækning i Metro 1 og 2 i løbet af 2014, og det er med stor glæde, at kunne konstatere at dækningen er etableret, i drifttaget og godkendt her i december 2014.

Ligeledes er der gang i byggeriet med den nye Metro Cityring, og i forbindelse med etablering af Metroen er det et krav at der er SINE dækning. SINE dækningen skal anvendes af beredskabsmyndighederne ved indsats i tunnelen men det anvendes også som kommunikations- og sikkerhedssystem af SELI Danmark, der udfører tunnelborearbejdet.

Etableringen af SINE dækningen i tunnellerne foregår ved at DBK opsætter udstyr på Metro Cityringens byggepladser, hvorefter SELI Danmark etablerer og forlænger antennesystemet i takt med TBM’ernes (boremaskinernes) fremdrift i tunnellen.

Arbejdsbetingelserne på byggepladserne og er ofte præget af støv, mudder og vand. For DBK er det meget spændende at følge med i hvor godt terminalerne og andet udstyr opfølger krav til særlige vilkår som i Metro Cityringen.

FKB 2014 Herning

Vinderen3Som allerede annonceret i sidste nyhedsbrev, så var DBK repræsenteret på FKB i Herning i år. DBK havde taget system ingeniørerne Zuzana Knudsen og Martin Falkenberg med, som fortalte og fremviste den nye Fleetmap database FleeDa. Derudover var salgschef Jan Skjold også tilstede.

FleeDa viste sig at være et tilløbsstykke, og der var rigtig mange besøgende som fik gennemgået det nye værktøj til fleetmap administration. De fleste var begejstrede for værktøjet, og ser frem til at det bliver frigivet til brug. FleeDa er for øjeblikket under afprøvning hos et udvalg af beredskaber. Pilotdriften forventes afsluttet i løbet af efteråret, og vi forventer, at kunne sætte FleeDa i drift hos alle beredskaber efter nytår.

For at få lokket folk til DBK’s stand blev de besøgende inviteret til at deltage i en lille, men meget svær konkurrence der bestod i, at de skulle besvare 3 vanskelige spørgsmål. Præmien var et hotelophold i en “storby” i Danmark. Vinderen blev udtrukket af lykkens guide Zuzana i overværelse af hele DBK, og præmien leveret til Jan Holm-Rasmussen (billedet til venstre) fra Falck i Ballerup, som var en glad vinder.

Kundetilfredshedsundersøgelse

MeningEn af grundstenene i Kvalitetssystemet ISO9001 er, at man skal spørge sine kunder om hvor tilfredse de er med den vare man leverer.

I DBK’s tilfælde drejer det sig om at vi skal spørge vores kunder om den service vi leverer via SINE nettet, driften af nettet og den service vi yder via SINE helpdesk, som er tilgængelig 24/7, 365 dage om året. DBK gennemfører hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse – det ene år spørger vi alle vore superbrugere, det andet år slutbrugerne. Undersøgelsen i år vil rette sig mod slutbrugerne.

Det foregår på den måde, at mellem alle SINE nettets brugere vil vi udvælge 30-50 slutbrugere, som vil blive kontaktet per telefon af en medarbejder fra et bureau, som vi har et samarbejde med. Brugeren vil blive stillet en række spørgsmål , der har til formål at afdække den oplevede  kvalitet af den service vi leverer. Navnene på slutbrugerne får vi gennem kontakt til en række superbrugere i løbet af november.

Vi håber, at både superbrugere og slutbrugere vil være behjælpelig med undersøgelsen. Den har en stor værdi for os, idet resultatet bliver analyseret og brugt til at planlægge forbedringer, hvor dette er ønsket.

SINE Portal

imagesBXZAWLSAI juli måned sendte DBK en mail til alle superbrugere af SINE nettet med besked om, at SINE portalen ville blive opdateret, og at alle ville få nærmere besked i løbet af august måned. Opdateringen omfattede en opdatering af selve portalen, men også en lancering af et nyt og mere brugervenligt ticket system.

Planen var, at opdatering skulle ske lige inden FKB i Herning, sådan at man kunne besøge DBK’s stand i de 3 dage og få råd og vejledning i den nye portal/ticketsystem.

Desværre nåede udrulningen ikke så langt som vi havde planlagt. En Mountainbike tur i Schweiz for DBKs IT chef endte med en tur i helikopter til det nærmeste hospital. En flækket hofte, brud på lårben og en skadet skulder, satte en midlertidig stopper for udrulningen af portalen og ticketsystemet.

Heldigvis er DBKs IT chef gjort af et særligt stof, og han er igang igen. Det betyder, at planlægningen af udrulningen af den opdaterede portal og ticketsystemet er i gang igen, og vi forventer at en mail bliver sendt ud meget snart til superbrugerne med en ny dato for lanceringen.

Vi beklager for alle dem som har undret sig over, hvor næste mail fra DBK vedrørende den opdateret portal blev af.

Mød os på brandpunkt 113

FKB2014redigeretIgen i år lægger Dansk Beredskabskommunikation vejen forbi FKB messen, også kaldet Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde, der denne gang finder sted i Messecenter Herning i dagene 27.-29. august 2014.

Messen byder på en kombination af besøg ved de mange spændende brandpunkter og mulighed for at høre de interessante indlæg i auditoriet fra personligheder, hvis hverdag har det danske beredskab som omdrejningspunkt. Forsvarsminister, Nicolai Wammen, vil blandt andre give sit syn på aktuelle emner, såsom rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Beredskabsstyrelsen har også fået taletid, ligesom formanden for FKB, Niels Mørup, vil berette om forskellige beredskabsmæssige emner.

Ved brandpunkterne er der rig lejlighed for at netværke og gå på opdagelse, når de mange udstillere fremviser alt fra nye terminaltyper og kontrolrumsløsninger til udstyr for brandslukning og meget andet. Der vil også være mulighed for at søge udenfor i det fri, hvor de fine, nypudsede køretøjer er udstillet.

DBKs stand ved brandpunkt 113
DBK deltager som altid – og er klar til at møde SINE brugerne. Dette år har vi især fokus på vores nye fleetmapdatabase Fleeda, der lige nu bliver testet af leverandører og udvalgte beredskaber i et pilotprojekt.

I finder os på brandpunkt 113, så kom forbi til en spændende snak om SINE og FleeDa eller book et møde hos os på forhånd, hvis du har et andet specifikt emne eller en problemstilling fra jeres hverdag, som du gerne vil i dybden med, så sætter vi tid af til det. Ring til Zuzana Knudsen eller Martin Falkenberg for at booke et møde. Zuzana på tlf. 3084 0100 eller mail til: Z.Knudsen@motorolasolutions.com, eller Martin på tlf.: 3084 0077 eller mail til: Martin.Falkenberg@motorolasolutions.com.

Vi ses i Herning!

Pssst… Husk at deltage i vores konkurrence, hvor vi udlodder en attraktiv præmie til den heldige vinder!

FleeDa

ComputerDBK er i gang med at udarbejde en ny løsning til håndtering af fleetmaps. Programmet hedder FleeDa (Fleetmap Database) og vil på sigt også tilbyde andre muligheder for administrering og monitorering af beredskabets egne terminaler.

Hovedparten af FleeDa er et fleetmap-administrations modul, der skal erstatte de utallige Excel ark der i dag anvendes til håndtering af fleetmaps, og har skabt udfordinger hos alle parter. Med den nye løsning ligger alle fleetmaps i en fælles database, og hvert beredskab får adgang til de terminaler, som de selv ejer eller administrerer for andre.

Løsningen har været under forberedelse i et par år, og forventes sat i drift i løbet af 2015.

Et pilotprojekt er netop igangsat, og vil som minimum køre til og med september 2014. Formålet med pilot-projektet er at afprøve database-strukturen og den nye arbejdsgang mht. opdatering af fleetmaps. Det er alle tre terminal-leverandører: Motorola Service, IHM og Radiocom, samt udvalgte beredskaber der deltager i projektet. De indrapporterer løbende de uhensigtsmæssigheder, fejl og problemer de støder på, så FleeDa fungerer så optimalt som muligt ved idriftsættelsen. Når pilot projektet er afsluttet, uarbejder DBK en plan for udrulning af FleeDa til samtlige beredskaber på SINE.

Når den endelige løsning er klar til udrulning, vil FleeDa blive stillet gratis til rådighed for alle beredskaber på SINE. Øvrig funktionalitet kan derefter tilkøbes via licens. Priser og betalingsmåden er dog ikke fastsat endnu.