daen

Forfatter-arkiver: Tanya Hjorth Hansen

SINE dækning i Metroen

Beslutningen om SINE dækning i metroen blev endelig godkendt af Staten den 26. november 2013. Det betyder, at DBK nu har indgået en aftale med CFB og med Metroselskabet I/S om levering af SINE dækning i Metro linje 1 og 2, som er Københavns nuværende metrolinjer. Med etablering af dækning i metroen omfatter det landsdækkende SINE netværk nu endnu et vigtigt område. Det forventes at dækningen vil være etableret i 2. halvår 2014.

Konference om bredbåndskapacitet i beredskabkommunikationen

AmCham Denmark, en gren af “The American Chamber of Commerce”, afholdt den 14. oktober en konference på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med titlen “When Every Second Counts: The Need for Dedicated Emergency Broadband” eller på dansk “Når hvert sekund tæller: Behovet for dedikeret bredbånd til redningstjenesterne”.
De godt 50 deltagere i konferencen kom fra en bred vifte af firmaer, som beskæftiger sig med kommunikation for beredskaber og med sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med kommunikation.

Deltagerne blev begavet med en række spændende præsentationer i hovedsaglig tre grupper:

Operatørerne på Beredskabskommunikation i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Danmark var repræsenteret af Peter Carpentier fra Center for Beredskabskommunikation, der blandt andet berettede hvor langt vi er nået i Danmark ift. udbygningen af TETRA netværkerne. Peter Carpentier kunne stolt fremvise en fuld udbygning af nettet i Danmark, hvilket fik kollegaerne fra nabolandene til at omtale Danmarks geografi og størrelse med misundelse i stemmen.

Brugere af bredbåndskommunikation i beredskabsnetværk, repræsenteret ved Kurt Christensen fra Københavns Brandvæsen, berettede om brugen af droner i brandbekæmpelse, mens Jan Lindberg fra Region Nordjyllands ambulancetjeneste fortalte om opbygningen og brugen af deres kommunikationsnetværk samt tjenestens ønsker til fremtiden.

Forvalterne af “råstoffet” i al radiokommunikation, radiospektrum, blev belyst af Finn Petersen fra Erhvervsstyrelsen, mens en repræsentant fra CEPT gav et EU synspunkt på emnet.

Mens diskussionen om radiospektrum synes at være en nødvendig, men langstrakt politisk diskussion, var billedet, at der helt klart er brug for mere datakapacitet.
Generelt viste der sig to angrebsvinkler:
– Fokus på sikkerhed i oppetid og drift samt sikker kommunikation, som beskytter følsomme oplysninger som f.eks. persondata under alle former. Her anså man datakapaciteten i Tetra nettene for pt. at være tilstrækkelig til at løse opgaverne – det vil sige med begrænsninger i video og store datamængder.
– Fokus på høj funktionalitet, som tilgodeser den maksimale gevinst man kan få ud af en høj kommunikationskapacitet. Her blev driftssikkerhed og sikring af persondata sat i skyggen af de store fordele man mener at kunne høste ved den store funktionalitet.

Konklusionen på konferencen var, at diskussionen om større datakapacitet forløber med stigende styrke i de fleste beredskaber samt hos operatørerne. Der er stadig et stykke vej igen før en generel løsning kan præsenteres. Der er stor fokus på det mobile LTE netværk, som idag leveres af de kommercielle operatører på telemarkedet, og de diskussioner som udestår, er blandt andet hvordan man kan opnå den nødvendige sikkerhed i beredskabskommunikationen. DBK følger selvfølgelig udviklingen meget nøje.

Foto: Pamela Juhl/The Copenhagen Voice

SINE sikrer kommunikationen når stormen raser

Stormvarsel fra DMI sætter ikke kun landets beredskaber på overarbejde – også DBK ydede en ekstra indsats for at sikre problemfri kommunikation, mens stormen Bodil rasede hen over landet.
Der var kaldt ekstra mandskab ind til at overvåge SINE nettet, da DMI varslede storm den 5. december, og det var et klogt træk. DBKs Helpdesk kunne nemlig berette om langt flere opkald på nettet end på en normal dag, og statistikkerne viser, at antallet af opkald foretaget med beredskabernes SINE-radioer flyttede sig fra region til region i takt med at stormen bevægede sig hen over landet. Det højeste antal opkald i timen var mellem kl. 19.00 og 20.00, hvor der blev registreret 8143 opkald på landsplan.

Væltede træer, oversvømmelser og nedfaldne tagsten var ikke de eneste problemer stormen førte med sig. For DBK betød en knækket antenne at et serviceteam blev kaldt ud for at reparere skaderne. En del af SINE-nettet blev også ramt af strømafbrydelse, men takket være det velfungerende nødstrøms system havde det ingen betydning for SINE brugerne.

Dansk Beredskabskommunikation overvåger nettet 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Derudover er et serviceteam klar til at rykke ud alle døgnets timer, hvis der opstår udfordringer.

DBK på beredskabsmesse

I dagene 21.-23. august 2013 dannede Ålborg Kultur- og Kongrescenter rammerne om FKB messen, også kaldet Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde. Hallerne var fyldt med alt hvad man kan forestille sig af brand- og redningsmateriel, løsninger til sikker kommunikation og funktionelle redskaber til brandmændenes mere praktiske opgaver på brandstationen. Men hvad der for alvor tiltrak de besøgendes opmærksomhed, må siges at være de nypudsede, skinnende, røde maskiner på fire hjul. Parken udenfor kongrescentret var i anledningen af FKB omdannet  til en imponerende udstilling af brandbiler, der kunne få enhver drengedrøm til at gå i opfyldelse.

Traditionen tro bød messedagene også på taler og debatter om det nuværende og fremtidige danske beredskab. Årsmødets gennemgående temaer var øget samarbejde på tværs af beredskaber og myndigheder samt mere fokus på forebyggelse.

Dansk Beredskabskommunikation var naturligvis også repræsenteret med en stand ved FKB og denne gang havde vi valgt at fremvise vores nye database, der bl.a. gør processen omkring opdatering og versionsstyring af fleetmaps meget mere brugervenlig. Dele af databasen er stadig under udarbejdelse og vil blive testet løbende af udvalgte SINE-brugere inden den lanceres.

Den nye database var dog ikke det eneste trækplaster på DBKs stand. Ved at svare på tre forholdsvis simple spørgsmål om DBK, kunne de besøgende nemlig deltage i vores spændende konkurrence, hvor et hotelophold for 2 personer stod på spil!

Vinderen af konkurrencen blev Lise Kamstrup Røssel fra Københavns Brandvæsen (se billedet til venstre, hvor Lise får overrakt præmien). Lise er Vicebrandinspektør og holder til daglig til ved brandvæsenets afdeling for Rådgivning og uddannelse i Valby. Stort tillykke og god fornøjelse med hotelopholdet til Lise!

 

SINE fra luften

Politi, brand og alle landets øvrige beredskaber på landjorden kommunikerer dagligt med hinanden via deres SINE-radioer, men der forekommer jævnligt situationer hvor beredskaberne har brug for assistance fra forsvarets helikoptere i luften. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at installere SINE-radioer i forsvarets tre helikoptertyper EH101, Fennec og Lynx. Helikopterne kobles på SINE via AGA-nettet og al kommunikation med beredskaberne på jorden kan fremover ske via de installerede SINE-radioer.

 

Forsvarets helikoptere hjælper politiet med samfundsmæssige opgaver

Politiet kontakter jævnligt forsvaret, når de har brug for overblik fra luften. Det kan enten være ved humænitære eftersøgninger, hvor et ældre menneske er forsvundet fra et plejehjem, eller ved kriminal teknisk efterforskning i forbindelse med bandekriminalitet, indbrudsindsatser og lignende.

Politi og Brand drager desuden nytte af helikopternes gode udsyn i tilfælde af skovbrande, hvor beredskabsfolk fra luften, via jeres SINE-radioer, kan berette hvordan ilden breder sig. Dermed sikres at indsatsen på jorden udføres mest hensigtsmæssigt.

Til og med august 2013 har forsvarets helikoptere været i luften 60 gange for at hjælpe politiet med samfundsmæssige opgaver af forskellig karakter.

 

SINE kan redde menneskeliv

Testflyvninger har vist at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er meget svag ved brug af SINE-radioer, da SINE-radioer er bygget til at undertrykke uvedkommende støj. Det betyder at tale mellem mandskab i helikopteren og beredskaberne på jorden går rent igennem. Det er en klar forbedning i forhold til det gamle kommunikationssystem, der havde en meget dårlig signalstyrke på lav højde. Den gode SINE-dækning kan iflg. Benny Thomsen fra FTK (Flyvertaktisk Kommando, Forsvaret) redde menneskeliv.

Kæntringsulykken med 13 efterskoleelever og to lærere på Præstø Fjord i februar 2011, hvor flere af eleverne blev indlagt i kritisk tilstand på grund af ekstrem underafkøling og en af lærerne mistede livet under kæntringen, er et eksempel på vigtigheden i et velfungerende kommunikationsystem. Ulykken viste med al tydelighed at de eksisterende kommunikationssystemer ikke var optimale grundet den manglende dækning i lave højder. Eftersøgningsmissioner gennemføres som ofte netop i lav højde og dermed kan SINE-radioer gøre en forskel ved større ulykker, hvor kommunikation kan være afgørende for det samlede beredskabs mulighed for at effektivisere indsatsen til gavn for de nødstedte.

Ved kæntringen opstod en meget kritisk situation, bl.a. fordi ulykken ikke var observeret fra land. Det lykkedes dog nogle af eleverne at svømme ind mod land og slå alarm, hvorefter en storstilet redningsaktion blev sat igang. Der blev bl.a. sendt to redningshelikoptere og en akutlægehelikopter i luften. Beredskaberne i luften havde dog store problemer med at kommunikere med deres kollegaer på land pga. den dårlige signalstyrke på lav højde. “Det var ikke sket med SINE”,
udtaler Benny Thomsen fra FTK.

 

Lægehelikoptere skal også have installeret SINE radioer

Mens helikoptertypen Fennec hjælper politiet med at skabe overblik fra luften i kritiske situationer, flyver forsvarets redningshelikoptere og landets lægehelikoptere direkte til et ulykkessted og hjælper tilskadekomne til sygehuset. Særligt i landets yderområder med lange afstande sikrer lægehelikopterne en hurtig indsats og kortere tid til højt specialiseret behandling på sygehusene – og netop tiden kan være altafgørende for patienternes chancer for overlevelse. For at sikre at kommunikationen mellem sygehusene og lægerne i lægehelikopterne går rent igennem, skal lægehelikopterne naturligvis også have installeret SINE-radioer.

Installationen af SINE radioer i EH101, Fennec og Lynx forventes afsluttet i løbet af efteråret 2013. Regionernes lægehelikoptere må dog vente lidt endnu. Opgaven er sendt i udbud og installationen af SINE i lægehelikopterne forventes udført ultimo 2014.

 

Fakta om AGA:

  • AGA står for Air-ground-Air og er designet til kommunikation med
    enheder i luften
  • AGA-nettet er baseret på TETRA-standarden Terrestrial Trunked Radio
  • Flere af vores nabolande bruger samme TETRA-standard som os. For at
    undgå at de forskellige landes signaler forstyrrer hinanden er den
    maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa.

 

Foto: Forsvarets Fototjeneste

Kilder: Benny Thomsen, Flyvertaktisk Kommando; Søulykkesrapport om kæntringsulykken på Præstø Fjord, Søfartsstyrelsen; Center for Beredskabskommunikation

 

Tetra, 3G og 4G (LTE)

Den teknologiske udvikling er på sit højeste i disse tider. Det gør sig også gældende når udviklingen mere specifikt handler om beredskabskommunikation.
3.137 personer rejste for nylig til Paris for at deltage i Critical Communications World, tidligere kendt som Tetra World Congress. Det gennemgående tema ved dette års messe var, hvordan man som bruger får mest ud af sin Tetra terminal og netværk i de kommende år, samt hvordan Tetra teknologien udvikler sig i forhold til 3G og 4G( LTE).
Dansk Beredskabskommunikation deltog naturligvis ved messen, og har især interesse i at følge den teknologiske udvikling i forhold til, hvad fremtiden byder på af muligheder for det danske beredskabsnetværk SINE.

SINE-nettet er baseret på Tetra teknologi som beredskabets terminaler anvender hver dag. Tetra teknologien sikrer, at systemet selv finder en ledig radiofrekvens til beredskabets samtaler. Dette betyder blandt andet, at livsvigtige opkald automatisk bliver prioriteret med indsatslederens tryk på radioknappen, eller en brugers tryk på nødknappen, og der er sikret en ledig frekvens, som beredskaberne kan benytte. SINE-nettet er et dedikeret netværk og Tetra er med andre ord fleksibel, sikker mobil kommunikation.

Til trods for at Tetra er eminent til at håndtere missionskritisk talekommunikation, kan teknologien ikke konkurrere med 3G og 4G på datahastighed i fremtiden. GSM, 3G og 4G er til gengæld stadig mangelfulde ift. beredskabsernes krav om garanteret oppetid, prioritet i netværket, tale (privat kald, gruppekald, nødopkald), graden af redundans, herunder nødstrøm, duplering af transmission samt den geografiske dækning. Kriterier man ikke ønsker at gå på kompromis med, når der er tale om missionskritisk arbejde. Alt dette sikrer SINE-nettet i dag for det danske beredskab.

Fremtiden byder på mange afgørende beslutninger indenfor LTE området. Skal teknologien standardiseres? Vil der blive tale om harmonisering på tværs af landegrænser i EU? Skal der allokeres et bestemt spektrum til beredskabsformål?
Der er et udtalt ønske om at få 2 x 10 MHz sat til side i 700 MHz båndet i Europa, men det kan kun føres ud i livet, hvis alle lande er enige om det. Uden frekvenserne kan man ikke oprette et netværk. Derfor håber man på, at der vil blive truffet en beslutning om frekvenserne på World Radio Conference i 2015.

En ting er sikkert – Tetra er kommet for at blive i mange år endnu, i hvert fald til 2020 i Danmark. Det betyder dog ikke at vi hviler på lauerbærerne:

Hos Dansk Beredskabskommunikation spidser vi ørerne og vi holder konstant øjnene åbne i forhold til den teknologiske udvikling, men samtidig er det vigtigt at beredskabet kommer med klare tilkendegivelser om, hvad man ønsker i fremtiden“, udtaler Bo Wassberg, Adm. direktør.

Mød os på Brandpunkt 120

Igen i år lægger Dansk Beredskabskommunikation vejen forbi FKB messen, også kaldet Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde, der denne gang finder sted i Ålborg Kongres og Kultur Center i dagene 21.-23. august 2013.

Programmet ved dette års messe byder bl.a. på foredrag fra forsvarsminister Nick Hækkerup, der vil give sit syn på aktuelle emner, såsom de udfordringer beredskabet står overfor i en tid, hvor udvalgsarbejdet om den fremtidige strukturering af redningsberedskabet er i fuld gang. Beredskabsstyrelsen vil også få taletid, og det er forventet, at Direktør Henning Thisen, vil komme med en status over implementeringen af det indeværende beredskabsforlig.
Ind imellem de forskellige foredrag har deltagerne mulighed for at besøge de mange brandpunkter, der byder på alt fra fremvisning af nye terminaltyper og kontrolrumsløsninger til udstyr for brandslukning og mange andre interessante emner.

DBKs stand ved Brandpunkt 120
De sidste par år har vi, ved vores brandpunkt, illustreret hvordan vores Helpdesk overvåger SINE 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I år skifter vi retning og fokuserer i stedet på mulighederne for forbedret indendørsdækning. Derudover vil vi præsentere vores nye fleetmapdatabase, der gør processen omkring opdatering og versionsstyring af fleetmaps meget mere brugervenlig.

I finder os på brandpunkt 120, så kom forbi til en spændende snak om SINE eller book et møde hos os på forhånd, hvis I har et specifikt emne eller en problemstilling fra jeres hverdag, som I gerne vil i dybden med, så sætter vi tid af til det. Ring til Gitte Coucke på tlf. 20810687 for at booke et møde.

Vi ses i Ålborg!

Pssst… Du kan også deltage i vores konkurrence, hvor vi hver dag udlodder attraktive præmier til de heldige vindere

Besked til deltagerne ved workshoppen den 14. marts 2013

Kære deltager

Præsentationerne fra workshoppen den 14. marts 2013 er nu sendt til jeres indbakker. Præsentationerne er komprimeret til 5MB, så der burde ikke være udfordringer med størrelsen af filen. Skulle du alligevel opleve problemer med modtagelsen, så send os en e-mail, så du kan få præsentationen på anden vis.

Skriv til Tanya Hjorth Hansen på  tanya@motorolasolutions.com

Succesfuld workshop

Der gik ikke lang tid fra invitationerne var sendt ud, til tilmeldingerne til DBKs første store workshop begyndte at strømme ind.
Over 100 beredskabsfolk med repræsentation fra hele landet mødte op for at deltage i workshoppen, der fandt sted torsdag den 14. marts. Med en kop kaffe og en croissant i hånden blev gæsterne budt velkommen og præsenteret for dagens program, der bl.a. bestod af præsentationer, rundvisning, tid til at netværke på tværs af organisationerne, god mad og eftermiddagsunderholdning.

Formålet med præsentationerne var at berette om de mange forskelligartede opgaver DBK udfører for at imødekomme SINE brugernes krav til kommunikation i det daglige arbejde.
En af dagens første præsentationer omhandlede fremtidens terminaler og gav en rigtig god indikation af hvor meget research, der ligger til grund for udviklingen af et af de vigtigste arbejdsredskaber for en politi- eller brandmand. Uden deres radio, også kaldet terminal, har beredskaberne ikke en jordisk chance for at kommunikere internt eller eksternt i en presset situation – og det kan i værste fald koste menneskeliv.

Programmet fortsatte med præsentationer af SINE nettet og dets mange muligheder efterfulgt af en mere teknisk gennemgang af dækningsprøver, indendørsdækning og 3. parts dækning, hvilket vores brugertilfredshedsundersøgelse har vist, at SINE brugerne gerne ville vide mere om. Sidste præsentation inden maverne begyndte at rumle og duften af mad bredte sig i lokalet omhandlede test og certificering, som vores gæster kunne udforske nærmere i pauserne, hvor der bl.a. var mulighed for at besøge DBKs testrum.

Eftermiddagen bød på cases fra den virkelige verden. Vores gæster fik blandt andet set hvad der kan ske i daglig drift og hvilke utraditionelle metoder vores servicefolk må tage i brug for at udføre reparationer på vores sites. For det er ikke helt enkelt at udskifte en defekt del, når en bidronning og hendes følge har valgt at slå sig ned midt i vores udstyr. Det er heller ikke nemt at grave sig frem til et site, der er dækket af tre meter sne.
Det var dog ikke kun sådanne udfordringer, der blev vist billeder af. Sikkerhedsafdelingen viste billeder af forskellige former for hærværk og tags,som DBK er meget opmærksomme på. Enhver trussel på SINE bliver registreret og undersøgt nøje.

Præsentationerne blev rundet af med en gennemgang af udvalgte henvendelser fra brugerne. For en simpel opringning til DBK’s helpdesk vedr. et specifikt problem kan sætte en hel række undersøgelser i gang blandt DBKs medarbejdere.

Sidst på eftermiddagen løftede vi sløret for dagens overraskelse på dagsordenen – nemlig et besøg af foredragsholder og komiker Mette Bloch, der med beretninger fra sin tid som verdensmester i roning, fik sat gang i såvel lattermuskler som i tankevirksomheden. På en humoristisk og inspirerende måde fik hun opfordret os alle sammen til at sætte os nogle mål i livet – og arbejde stålfast og målrettet på at nå dem!

Deltagernes evaluering
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for det flotte fremmøde ved workshoppen. Vi har analyseret jeres evalueringsskemaer, hvilket viste stor tilfredshed med arrangementet. Vi har givet roserne videre til foredragsholderne såvel som til vores leverandør af frokost og øvrig forplejning (som toppede antallet af glade smileys i evalueringen). Når vi gentager successen i fremtiden, tager vi højde for at man også skal kunne se power point præsentationerne tydeligt fra de bagerste rækker i lokalet – og så vil vi give jer lidt mere tid til at netværke i pauserne.

Præsentationerne fra workshoppen vil snarest muligt være tilgængelige på www.dbkas.dk.

Fremtiden for beredskaberne skal planlægges nu

SINE har kun været operationelt i Danmark siden maj 2010, så denne artikel vil sikkert af nogen synes malplaceret. Men mange steder udenfor Danmark arbejdes der faktisk allerede på næste udviklingstrin i trådløs beredskabsskommunikation. Det er ikke nogen hemmelighed at TETRA er helt fantastisk til at håndtere missionskritisk talekommunikation – og lidt data kommer gratis med, men TETRA kan ikke konkurrere med 3G eller 4G på datahastighed i fremtiden. Til gængæld er disse teknologier mangelfulde i forhold til TETRA, når det drejer sig om beredskabernes krav.

Efter pres fra de store nød- og beredskabsoperatører i Europa, besluttede”TETRA Association” sidste år at udvide fokusområdet og organisationen hedder nu “TETRA and Critical Communication Association” – i daglig tale TCCA. De store operatører ønskede at påvirke deres fremtid – specielt på dataområdet. Deres brugere har brug for mere datakapacitet end hvad TETRA kan levere. For at forsætte linjen med åbne standarder og harmoniseret spektrum, blev der nedsat et antal arbejdsgrupper: 1) udvidelse af LTE standarden med nogle essentielle funktioner, som den kommercielle verden ikke har fokuseret på og 2) definering af et fremtidigt frekvensbånd til brug for nød- og beredskaber. Specielt punkt 2 er en udfordring. Spektrum er der ikke nok af og alle har brug for mere. I vores privatliv bruger vi alle mere og mere trådløs data, og denne mulighed er også med til at gøre vore viksomheder mere effektive.

Topcheferne fra 13 Europæiske nød- og beredskabsoperatører, herunder også DBK, mødtes i Amsterdam i midten af februar for at blive holdt ajour med udviklingen. Specielt spektrum var et emne der blev debateret meget. Mødet sluttede med et communique, hvor alle eenstemmigt anbefalede, at der afsættes “tilstrækkeligt harmoniseret spektrum”, idet det vil give deres regeringer mest fleksibilitet i fremtiden.

USA har allerede taget vigtige beslutninger indenfor området. Landet har haft mange katastofer (9-11 og Katrina) og der er nu afsat 2 x 10 MHz spektrum til et nationalt LTE net specielt for nød- og beredskaberne. Trendsetters i Europa har arbejdet i samme retning i flere år, men konkurrencen om spektrum er hård. De kommercielle operatører har brug for det hele. TV-senderne står for skud og blandt disse store spillere skal man kunne argumentere, at det er en god “business case” for samfundet at afsætte spektrum til at redde liv og beskytte samfundet. Det lyder måske mærkeligt at det er tilfældet, men sådan er det. Der arbejdes derfor også på at dokumentere alle fordele ved at nød- og beredskaberne forsat kan kommunikere når alle kommercielle net er overbelastede eller helt nede.

Der er relativt stor enighed om at muligheden ligger omkring 700 MHz båndet. Der er lagt op til at der kommer en såkaldt “2. digital dividende” i 2015, og en del af denne dividende kunne passe rigtig fint. Selvom en sådan beslutning bliver taget i 2015, vil der stadig gå mange år før frekvenserne kan frigives og eventuelt stilles til rådighed for nød-og beredskabsbrug. Vi taler nok på den anden side af 2020, men det er nu slaget skal stå, ellers er alt bortauktioneret til højst bydende.

Law Enforcement Working Group – EU landenes Politi arbejdsgruppe har defineret “Mission Critical Operations” som sitiuationer, hvor liv og store samfundsværdier står på spil, og hvor det er vitalt at de har “Mission Critical” information. “Mission Critical” kommunikationsløsninger skal derfor være sikre, til at stole på samt være tilgængelige. Myndigheder kan som konsekvens ikke risikere fejl i deres gruppekommunikation.

“Dansk Beredskabskommunikation følger selvfølgelig situationen nøje. Det er nogen meget afgørende beslutninger der bliver taget i den nærmeste tid, ikke mindst på World Radio Conference i 2015”, lyder meldingen fra Bo Wassberg, Adm. Direktør hos Dansk Beredskabskommunikation.