daen

Forfatter-arkiver: Tanya Hjorth Hansen

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse

Dansk Beredskabskommunikation har netop gennemført sin årlige brugertilfredshedsundersøgelse, hvor superbrugere fra brandvæsenet, forsvaret, politiet, ambulancetjenesten og Falck har givet deres mening om SINE til kende.

Dansk Beredskabskommunikation testede SINE på følgende parametre; DBKs kundeservice og rådgivning, herunder 24/7 Helpdesk og ticketsystemet. Nettet og terminaler, som blandt andet omhandler dækning og funktioner som gruppekald, nødkald og datatransmissioner, samt SINE sekretariatets kundeservice og kommunikation.

Et væsentligt område, som undersøgelsen har berørt, er beredskabernes daglige brug af deres terminaler. Her er 79% tilfredse eller meget tilfredse med deres terminaltype og 67% føler sig godt rustet til at benytte deres terminaler. De resterende 33% mener generelt, at løbende information om nye muligheder, flere øvelser med praktisk brug samt vejledning i hvilke opdateringer der er vigtige for netop deres beredskab, er vejen frem, hvis de skal blive bedre til at benytte funktionerne i deres terminaler optimalt.

Brugernes kommentarer
I undersøgelsen har brugerne haft mulighed for at komme med generelle kommentarer til SINE. Her er et udsnit:

“SINE er et godt system, der når vi lærer det rigtigt, bliver et super system.”

” Begge instanser har stort set klaret processen rigtig flot. Sommetider har det dog knebet lidt med forståelsen for de enkeltes beredskabers problemstillinger.”

Mulighed for forbedringer
Beredskaberne, der repræsenterer landets fem regioner, har generelt en positiv holdning til SINE. Det betyder dog ikke, at DBK har tænkt sig at hvile på lauerbærene, for der er altid plads til forbedringer. Dansk Beredskabskommunikation vil i den kommende tid analysere resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen og vurdere hvilke områder, der kræver særlig opmærksomhed i det nye år.

Faktaboks
Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen:

  • 77% af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med talekvaliteten på deres terminal
  • 67% er tilfredse eller meget tilfredse med SINE dækningen i deres lokalområde
  • Gruppekald er den funktion som flest brugere benytter (77%), dernæst følger individuelle kald (74%) og nødkald (46%)
  • 58% har benyttet DBKs 24/7 Helpdesk. Over halvdelen af dem (52%) kontakter helpdesk via telefonen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i perioden 1.-14. december 2011 og havde en svarprocent på 34,6%.

Københavns brandvæsen nu også på SINE

Som en af landets sidste beredskaber er Københavns Brandvæsen nu også kommet på SINE. Processen har dog været lidt mere problematisk end ved andre områder i Danmark.

Fire udrykningshold fra Københavns Brandvæsen testede igennem flere måneder funktioner som talekvalitet i SINE terminaler samt dækning. Flere gange erfarede Københavns Brandvæsen, at forbindelsen forsvandt under en indsats ved brug af SINE terminaler, hvorimod de udrykningshold der benyttede de gamle skadestedsradioer havde fin dækning.

I samarbejde med Dansk Beredskabskommunikation fandt brandvæsenet ud af at problemerne med dækningen skyldes, at de gamle skadestedsradioer sendte så kraftigt i samme frekvensområde, at deres signaler ødelagde modtagelsen af signaler for de SINE terminaler, der befandt sig samme sted. Ved fælles hjælp er problemet nu løst og Københavns Brandvæsen kan nu kommunikere over deres SINE terminaler som resten af landets beredskaber.

Mere SINE dækning i Horsens

Når Horsens til april får besøg af en lang række politikere, embedsmænd og pressefolk fra hele verden, skal der ikke blot stilles passende konferencefaciliteter til rådighed. Det danske EU formandskab kræver også ekstra kapacitet fra SINE, så politiet og de øvrige beredskaber kan kommunikere problemfrit med hinanden til trods for det massive antal personer, der vil være samlet i Horsens. I alt skønnes et deltagerantal på 15.000 mennesker. Hertil kommer et antal chauffører, tolke og cateringfolk.

Dansk Beredskabskommunikation er i fuld gang med at forbedre SINE i og omkring Horsens i form af en kapacitetsudvidelse. Det sker bl.a. ved implementering af backup strømforsyning og ekstra redundans på tranmissionsforbindelser. Udvidelsen sikrer optimal dækning for beredskaberne under EU formandskabet.

EU formandskabet varetages på skift af alle EUs lande. Formandskabet er en stor opgave for regeringen og centraladministrationen, der skal tilrettelægge og lede arbejdet i EUs Ministerråd i første halvår af 2012. Første kvartal afholdes i Bellacentret i København. Andet kvartal finder som nævnt sted i Horsens.

Fyrværkeribrand i St. Andst

Beredskaber fra Vejen, Brørup og Lunderskov rykkede ud efter en eksplosion i et ulovligt fyrværkerilager i St. Andst for nylig. Eksplosionen udviklede sig til en storbrand, der krævede deltagelse af næsten 100 redningsfolk.

Redningsmandskabet benyttede deres SINE terminaler til at kommunikere med hinanden under aktionen. Dansk Beredskabskommunikation registrerede i gennemsnit 208 gruppekald i timen under indsatsen. Til sammenligning bliver der registreret omkring 8 gruppekald i området omkring St. Andst på en normal dag. De tre master, der dækkede området, registrerede i alt 2.490 gruppekald i forbindelse med ulykken.

Det er lige præcis kritiske situationer som denne, SINE nettet er udviklet til at håndtere. SINE nettets gode lydkvalitet med filtrering af baggrundsstøj, dækning og organiseringen af talegrupper er nogle af de elementer, der letter arbejdet for redningsmandskabet, når der skal kommunikeres på tværs af beredskaberne i pressede situationer.

Omfattende kriseøvelse

Myndighederne, beredskaberne og andre vigtige områder i samfundsstrukturen, heriblandt DBK, havde for nylig rig lejlighed for at få testet deres samarbejdsevner i den store nationale kriseøvelse ‘KRISØV 2011’.

En række scenarier var sat op allerede inden øvelsen blev skudt igang, og det var ikke små udfordinger myndighederne stod overfor i dagene 7.-8. september 2011. Terrortrusler, hackerangreb, naturbrande på Bornholm og en voldsom ulykke på en boreplatform var blot nogle af de hændelser, der skulle tages hånd om.

Hændelserne, der alle var fiktive, havde iflg. Beredskabsstyrelsen til formål at træne myndighederne i at reagere hurtigt i pressede situationer og i at koordinere deres indsatser. Ved store ulykker er det altafgørende at myndigheder og virksomheder arbejder sammen – både med hinanden og med medier og borgere. ‘KRISØV 2011’ havde derfor særlig fokus på myndighedernes evne til at videregive informationer til pressen, der kunne holde borgerne informeret omkring eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

DBKs rolle i øvelsen var at komme med information omkring SINE kommunikationen på Bornholm. Politiet og beredskaberne var presset til det yderste på solskinsøen. Situationer som et flystyrt i Rønne Lufthavn, natur- og sommerhusbrande samt en brand i en TDC telefoncentral bevirkede at SINE gik ned. NMC-manageren og operatøren hos DBK måtte holde fingeren på pulsen et stykke tid, mens DBKs kriseledelse kun blev involveret i mindre omfang. Situationen omkring nedbruddet af SINE blev afhjulpet i løbet af 1½ time af den nationale krisestab, som via IT- og Telestyrelsen sørgede for at en teknisk komponent blev fløjet til Bornholm, hvorefter TDC og DBK atter havde telefonforbindelse og SINE-dækning på øen.

Iflg. øvelseschefer, Erik Johansen og Mads Ecklow, har gennemførelsen af ‘KRISØV 2011’ været en lærerig oplevelse, der ruster de implicerede til at agere effektivt, når en virkelig hændelse indtræder i fremtiden.

Forbindelse med sikkerhed

‘Forbindelse med sikkerhed’ er Dansk Beredskabskommunikations slogan. Virksomhedens vigtigste opgave er at sørge for, at beredskaberne til enhver tid kan kommunikere med hinanden igennem et sikkert netværk i hverdags- såvel som i krisesituationer. Nettet tilhører Dansk Beredskabskommunikation, der leverer SINE løsningen som en service til Staten og alle dens brugere.

“Vi leverer sikkerhed gennem et meget robust net med maksimal redundans og kryptering af tale og data, der garanterer fuld fortrolighed i brugernes kommunikation”, udtaler admin. direktør for Dansk Beredskabskommunikation, Bo Wassberg.

Fortrolighed er et af nøgleordnene, når det handler om sikkerhed. Et andet vigtigt element er samarbejde – og samarbejde er lige præcis hvad de forskellige beredskaber har mulighed for igennem SINE. Alle implicerede aktører kan kommunikere med hinanden på tværs af organisationerne. Politi, brandmænd og ambulancefolk kan hurtigt og effektivt forklare situationens tilstand til hinanden før og efter ankomsten til et skadested.

Brugerorganisationerne har deres egen Virtuelle Private Net (VPN) med administratorrettigheder. Når brugerne ønsker det, kan VPN-nettet kobles sammen på kryds og tværs alt efter behovet i den operationelle situation. De enkelte brugerorganisationer kan selv definere og vedligeholde deres brugerfunktioner og dermed have direkte kontrol over deres eget VPN net. Dette er muligt idet Dansk Beredskabskommunikation benytter et integreret værktøj indeholdende features som fleetmapping, terminalprogrammering og trafikanalyse.

SINE er opbygget som et geografisk redundant net, som inkluderer flere zoner og switch lokationer. Det er her nettets redundante zone- og switchkomponenter er fordelt. Den robuste og geografiske redundante opbygning af SINE betyder, at nettet er i drift i tilfælde af katastrofer og endda ved total udslettelse af den ene switchlokation.

“SINE nettets oppetid har siden indførelsen været så tæt på 100% som man kan komme, og det er vi selvfølgelig stolte af”, udtaler admin. direktør for Dansk Beredskabskommunikation, Bo Wassberg.

Google ejer ikke DBK

Ved årsskiftet blev Motorola Inc. opdelt i to selvstændige selskaber. Motorola Solutions Inc., som DBK hører ind under, og Motorola Mobility Inc., som blandt andet er kendt for udvikling af mobiltelefoner. Sidstnævnte blev i august 2011 opkøbt af Google.

Motorola Solutions Inc. fortsætter som et selvstændigt, børsnoteret selskab. Selskabet ejer 99,4% af Dansk Beredskabskommunikation, der leverer infrastruktur og terminaler til SINE. Zenitel Denmark A/S ejer de resterende 0.6%.

20.000 terminaler i brug

I august 2011 blev terminal nr. 20.000 taget i brug i SINE nettet. En milepæl for Dansk Beredskabskommunikation, da et væsentligt punkt i leveringsaftalen mellem den danske stat og DBK er, at SINE kan håndtere 20.000 terminaler i brug på samme tid.

Adm. Direktør i DBK, Bo Wassberg, udtaler: ” 20.000 terminaler belaster selvfølgelig nettet, men denne spidsbelastning klarer SINE glimrende. Nettet som dækker 99,5% af Danmarks geografi har stort set haft 100% oppetid siden indførelsen og de 20.000 brugere har oplevet et væsentligt kvalitetsløft i kommunikationen”.

De 20.000 terminaler er fordelt mellem de kommunale redningsberedskaber (7000), ambulancer, lægebiler mv. (2000), Beredskabsstyrelsen og Forsvaret (1.750), Politiet (7000) og andre brugere såsom Movia og DSB S-tog (2500).

Ud af de 20.000 terminaler er to tredjedele af mærket Motorola, mens de resterende er Sepura og EADS/Cassidian.

FKB årsmøde i Odense

Zuzana Knudsen fra DBK nyder udsigten over Odense fra en af messens opstillede kraner.

I august blev det igen tid til årsmøde for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Denne gang dannede Odense Congress Center rammen om begivenheden.

Dansk Beredskabskommunikation, der både leverer infrastruktur og terminaler til SINE, valgte i år at demonstrere hvordan Helpdesk overvåger SINE 24 timer i døgnet 365 dage om året. Især visningen af Genesis faldt i de besøgenes interesse.

Genesis er et tool der viser trafikken på nettet. Derfor kunne de besøgende på messen se registreringen af deres terminalopkald direkte på skærmen ved DBKs stand.

“Mange brugere viste ikke, at DBK overvåger SINE døgnets 24 timer hele året rundt. De synes desuden, det var meget interessant at se, hvor tydeligt deres opkald blev registreret på skærmen ved vores stand. Det gav dem et indblik i, hvordan kommunikationen foregår på kryds og tværs i regionerne”, udtaler Zuzana Knudsen fra DBK.

Udover DBK var alt fra terminalleverandører, leverandører af beklædning og sikkerhedsudstyr, kursusudbydere og kontrolrumsudbydere repræsenteret ved messen.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech var igen i år blandt messens oplægsholdere. Hun fortalte traditionen tro om interessante og aktuelle emner indenfor beredskabsområdet, blandt andet det kommende beredskabsforlig med fokus på de frivilliges indsats. Beredskabsstyrelsen berettede i deres taletid om den danske indsats i Japan efter jordskælvet den 11. marts i år.

Årsmødet blev sluttet af med en storstilet middag, hvor beredskabscheferne mødtes med deres kollegaer, leverandører og samarbejdspartnere. Ved middagen blev to af hverdagens helte hædret for deres mod. Hver især havde de gjort sig fortjent til FKBs hæderslegat på 10.000 kr. I februar reddede Afshin Firouzi tre teenagepiger ud af et brændende solcenter i Glostrup, mens Michael Jensen reddede to små børn ud fra første sal i et hus i Hillerød, mens hele underetagen stod i flammer. Fælles for de to var, at de satte livet på spil uden tanke på sig selv.

SINE skal være verdens bedste sikkerhedsnet

SINE skal være verdens bedste sikkerhedsnet. Så enkelt kan Dansk Beredskabskommunikations vision for radiosystemet formuleres. Og vi er allerede godt på vej. SINE bygger på ideen om én fælles kommunikationsteknologi for alle beredskaber i Danmark. Et sammenhængende beredskabskorps, hvor teknologien ikke sætter begrænsninger for aktørernes redningsaktioner, men i stedet udvider mulighederne for samarbejde i situationer, hvor folk er i nød.

I 2010 blev SINE godkendt til brug i hele Danmark. 99,5 procent af Danmark er dækket af SINE-nettet, og vi er stolte af at kunne levere den bedste samlede dækning nogensinde i Danmark.

Med statens officielle godkendelse i 2010 har Dansk Beredskabskommunikation fået til opgave at drive SINE frem til 2020. Vi går en spændende og udfordrende tid i møde, for vi har stadig udfordringer med dækningen i garager og underjordiske anlæg i de store byer. Brugerne vil også til stadighed efterspørge ny funktionalitet, og derfor arbejder vi løbende på at udvikle og udvide SINE’s muligheder.

Nye og bedre funktioner

SINE rummer helt nye features, der understøtter brugerne i missionskritiske opgaver. Funktioner, der ikke før har været mulige i beredskabssammenhæng i Danmark. Eksempelvis kan brandfolk se tegninger over et hus eller en boligblok og orientere sig om et brandsted ved hjælp af radiosystemet. Ambulancetjenesten kan hurtigt og effektivt hente trafikinformation direkte fra ulykken og dermed vælge den hurtigste vej. Og politiet kan trække oplysninger om personer, biler, huse og anden relevant data fra gerningsstedet direkte ned på de nye TETRA terminaler. Ved politieskorte af en ambulance kan de involverede nu tale sammen under indsatsen. Og mulighederne udvides konstant, for vi skal fortsat være med helt fremme, når det gælder om at udvikle og udnytte de mange nye muligheder, som SINE bringer med sig. Vi skal også blive endnu bedre til at informere og dele ud af vores viden på området, så vi kan hjælpe de brugere, der til dagligt arbejder i beredskabet. Sammen kan vi nemlig gøre Danmark endnu tryggere.

Rejsen frem mod 2020 er kun lige begyndt, og vi har lang vej igen. At udvikle verdens bedste sikkerhedsnet er et stort og ambitiøst mål. Men det er også et mål, jeg er overbevist om, at vi kan nå i fællesskab med vores samarbejdspartnere og brugere.