daen

Forfatter-arkiver: Tanya Hjorth Hansen

Sikkerhedsnettet bruges ikke kun til katastrofer

Det danske beredskabs nye, fælles, digitale radiokommunikationssystem, SINE-nettet, bruges ikke kun i forbindelse med ulykker, brande eller præsidentbesøg. Radiosystemet skaber også glæde blandt arrangørerne af festlige begivenheder som eksempelvis Sjælsø Rundt.

Når over 7.000 cyklister slippes af sted på tre forskellige ruter, kræver det en masse hjemmeværnsfolk med stabil radiokontakt til hinanden for at holde styr på tropperne. Da Sjælsø Rundt blev skudt i gang i juni, stod 90 mand klar fra politihjemmeværnskompagni Gentofte – Lyngby. Og de var i år for første gang udstyret med SINE-nettets Tetra-radioer til at holde kontakt med hinanden.

Ifølge kompagnichefen for politihjemmeværnskompagniet, Uffe Steiness, var det en stor succes at bruge SINE-nettet. Både dækningen og lydkvaliteten var ifølge kompagnichefen bedre end forventet.

Hos Dansk Beredskabskommunikation er man glad for, at sikkerhedsnettet også gør gavn under mindre dramatiske begivenheder.

Nødknap kan slukke for mobilnet

En ny nødknap gør det muligt for politiet at lukke ned for mobilnettet ved katastrofer og krisesituationer, hvor politiet har brug for en ekstraordinær dækning ud over den meget omfattende dækning, som SINE-nettet giver. SINE-systemet er dog så sikkert og stabilt, at sandsynligheden for at funktionen bliver taget i brug er minimal.

Nødknappen er et led i den såkaldte prioriteringsordning, der er en aftale mellem telebranchen og myndighederne. Ordningen gør det muligt for politiet at udelukke opkald og sms’er fra alle mobiltelefoner, undtaget 1200 numre, der er på listen over særligt vigtige aktører i krisesituationer. Funktionen er dermed en slags back-up for det digitale sikkerhedsnet SINE.

Nødknappen skal sikre, at beredskaberne i yderste nødstilfælde, fx katastrofer og krisesituationer, kan komme igennem til hinanden. I kritiske situationer kan mobilnettet være meget belastet og udsat for ekstremt pres, fordi pårørende forsøger at komme i kontakt med hinanden.

SINE sikrer dækning
Der er dog ikke de store chancer for, at nødknappen vil blive taget i brug, da SINE-systemet er udviklet til at kunne klare de mest pressede situationer. SINEs omfattende dækning giver brandvæsen, ambulance, politi osv. en markant øget sikkerhed i forhold til det gamle analoge system og letter samarbejdet og koordineringen mellem de forskellige beredskaber.

Politiet havde nødknappen klar ved COP15 topmødet, og de brugte anledningen til at køre systemet i stilling. Dette var en ultimativ test af SINE-nettet og selv her var nettet ikke så belastet, at det var nødvendigt at tage funktionen i brug. Hvis politiet får brug for at anvende nødknappen kræver det et varsel på 30 minutter, hvorefter systemet er aktivt i 90 minutter. Rigspolitiet har dog mulighed for at forlænge driften af systemet ud over de 90 minutter.

Med nødknappen har borgerne sikkerhed for, at beredskaberne selv i den værst tænkelige krisesituation vil kunne komme i kontakt med hinanden og koordinere sikkerhedsarbejdet. Men med SINE-systemet behøver danskerne dog generelt ikke at frygte, at de ikke kan komme i kontakt med hinanden, når de har behov for det.

Region Syddanmark har testet Tetra-terminaler

Region Syddanmark har for nylig afgjort, hvilke Tetra-terminaler de vil købe ind til brug i forbindelse med overgangen til det nye SINE-system. En enig testgruppe har efter afprøvninger klart anbefalet Motorolas terminaler og den syv mand store styregruppe i regionen har bakket op om forhandlingerne. Det har i sidste ende betydet, at Region Syddanmark har valgt og bestilt 1200 Motorola terminaler hos Dansk Beredskabskommunikation.

Region Syddanmark har testet terminaler til SINE-nettet grundigt og alle 22 kommuner har gennem hele forløbet forholdt sig positivt til afprøvningerne. Finn Hansen, Beredskabsinspektør i Kolding Kommune, er positivt stemt:

”I Kolding er vi positivt overraskede over testen. Vi kan konstatere, at der generelt ikke er problemer med især indendørsdækningen,” siger han.

Processen, hvor terminalerne bliver afprøvet og vurderet, er afstemt med SINE-sekretariatet, så Region Syddanmark sikrer, at udbudsreglerne bliver overholdt. Processen begyndte med en grundig afprøvning af tre håndholdte terminaltyper. Ved afprøvningerne blev både brugervenlighed, holdbarhed, batterilevetid og tekniske specifikationer testet.

Det har været vigtig for styregruppen at sikre sig den bedst mulige service, og derfor blev de udvalgte leverandørers serviceapparat også taget i betragtning. Her scorede Motorola sine ekstra points på forventningerne til en høj service i terminalernes levetid, som realistisk set er fem år. I den periode giver Motorola mulighed for at tegne en 5-årig serviceaftale for de håndholdte terminaler. Et af de forhold, som gjorde Motorola terminalerne ekstra interessante var også muligheden for individuelle tilvalg af udstyr og serviceaftaler. Det er en stor fordel, fordi de forskellige beredskabsgrupper har hver deres behov.

Der er positive forventninger til Motorolas terminaler i Region Syddanmark. En lignende afprøvning i Nordsjællands Brandvæsen med gode og stabile resultater beviste, at SINE-terminalerne har en langt bedre rækkevidde end de gamle analoge radioer. Terminalerne øger dermed stabiliteten i beredskabernes arbejde, når forskellige indsatsgrupper skal kommunikere med hinanden. SINE-terminalerne betyder dermed også øget sikkerhed for beredskaberne og i sidste ende for borgerne.

Faktaboks:
Beredskaberne i Region Syddanmark har testet tre forskellige terminaler:
Motorola MTP 850, Sepura STP 8000 og EADS THR9.
Om Motorola MTP 850 lyder vurderingen, at terminalen er den mest optimale at anvende samt, at organisationen bag produktet var optimeret og under hele forløbet professionelt fulgte processen.

DBK ISO-certificeret i første forsøg

Glæden var stor hos Dansk Beredskabskommunikation den 25. februar, hvor en af de større milepæle for SINE-projektet blev imødekommet. Det var dagen, hvor Dansk Beredskabskommunikation modtog en ISO 9001:2008 certificering, som bekræfter, at virksomheden som leverandør til bl.a. den danske stat lever op til de ypperste kvalitetssikringsmæssige krav.

ISO 9001 certificeringsstandarden, som Dansk Beredskabskommunikation har fået tildelt, dækker over krav til kvalitetsledelsessystemet i virksomheden. For Dansk Beredskabskommunikation betyder det primært, at virksomheden skal leve op til meget stramme krav inden for kundeservice. Blandt andet stiller certificeringen det helt konkrete krav, at der max må være tre minutters ventetid, når en superbruger ringer til kundeservice hos Dansk Beredskabskommunikation.

For Dansk Beredskabskommunikations leverancer, bl.a. til den danske stat, er kvalitet og sikkerhed altafgørende. SINE-nettet skal sørge for, at de danske beredskaber bedst muligt kan håndtere de værst tænkelige krisesituationer som naturkatastrofer og terrorangreb. Den tildelte certificering i glas og ramme minder nu hver dag alle medarbejdere og ledelse om den forpligtelse, som virksomheden har for hele tiden at leve op til de ypperste sikkerhedskrav.

Certificering tildelt i første forsøg
Hos Dansk Beredskabskommunikation havde man grund til at være ekstra stolt over forløbet omkring ISO certificeringen. Force Certification auditorerne, som auditerede både ledelse og medarbejdere i Dansk Beredskabskommunikation, konstaterede, at der ikke var én eneste afvigelse, som skulle rettes før certificeringen. Auditorerne oplevede for blot anden gang i deres karriere at kunne tildele en ISO certificering i første forsøg.

Der vil fremover løbende være audits, både interne og eksterne, der sikrer, at virksomheden til stadighed overholder de krav, som ISO 9001 stiller. Dansk Beredskabskommunikation har desuden en medarbejder, som ved siden af sine dagligdagsopgaver også har ansvaret for at sikre, at alle medarbejdere fortsat lever op til de høje standarder.

Mere om ISO
ISO står for ”the International Organization for Standardization”, som er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganiationer. Der er forskellige certificeringer inden for bl.a. kvalitetsledelsessystemer (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14002) og arbejdsmiljøstyring (18001).

Læs mere om ISO her: http://www.iso.org/iso/home.html

SINE på arbejde til Klimatopmødet

Historisk mange politibetjente var til stede, da København i december var vært for FNs Klimatopmøde. I den forbindelse stod SINE, det samlede danske beredskabs nye kommunikationssystem, en af sine vigtigste prøver som det redskab de danske betjente skulle bruge til at beskytte verdens ledere.
Vicepolitidirektør Allan Christensen, der er ansvarlig for implementeringen af SINE vurderer oplevelsen med SINE under topmødet positivt i forhold til det tidligere kommunikationssystem: ”Det var afgørende, at der var tilstrækkeligt med radioer, hvilket vi ikke ville have haft med det gamle system. Det er også derfor vi har hastet SINE igennem for at have det klar til Klimatopmødet. ”Vi ville ikke kunne have gennemført kommunikationen under COP15 med vores gamle radiosystem Thor”,” siger han.

Koncentrationen af radioer var dog også en udfordring for SINE. De historisk mange radioer samlet på ét sted resulterede i en overbelastning af nettet – og det betød, at nogle af terminalerne slog hinanden ud, da over tusind betjente og flere tusind aktivister var samlet ved Bella Center under topmødet. Allan Christensen henviser til, at tekniske projekter på dette niveau altid vil have opstartvanskeligheder. Netop udfordringer er vigtige at have med i overvejelserne, når systemet skal videreudvikles, og brugerne skal lære systemets bedre at kende. ”Derfor er jeg glad for, at vi er i dialog om vanskelighederne som opstod under topmødet – så systemet kan blive rettet til her i opstartsfasen”, konkluderer Allan Christensen. SINE Sekretariatet og Dansk Beredskabskommunikation samarbejder nu for at løse indkøringsproblemerne.

En af styrkerne ved SINE er, ifølge Allan Christensen, rækkevidden af kommunikationssystemet: ”Det er først når vi kommer uden for København, at vi kan se de største fordele med SINEs rækkevidde og flere kanaler at tale ud fra”. Den styrke fik SINE ikke så meget brug for under Klimatopmødet, da størstedelen af kommunikationen foregik koncentreret i København. Mange betjente har dog oplevet denne fordel ved SINE, da betjente i Vestjylland blev undervist i brugen af SINE inden Klimatopmødet: ”Jeg startede undervisningen med at tage en sludder med indsatslederen i København, som alle kunne høre med på”, siger Allan Christensen.

Betjentene har fået information om problematikken med SINE under topmødet, og de vil ikke opleve de samme problemer igen. Men for at det samlede danske beredskab får mest muligt ud af SINE, er det vigtigt at videndele omkring den operative anvendelse af SINE. Opfordringen fra Allan Christensen lyder: ”Vi har alle lært en masse til både IOC-konferencen og Klimatopmødet, som det vil være ærgerligt, hvis vi ikke bruger fremover”.

SINE under IOC

Både Politiet, SINE-sekretariatet og Dansk Beredskabskommunikation holdte vejret da SINE nettet skulle bestå sin ilddåb under IOC Konferencen. SINE nettet skulle på sin første vigtige opgave, da politiet skulle beskytte Barack Obama under hans besøg. Alle kunne ånde lettet op – SINE-nettet og terminalerne virkede helt efter hensigten som forventet. Alt i alt blev det til 15.000 beskeder gennem de mange radioer, som den dag var i brug.

SINE terminal nummer 10.000 er bestilt

Over en længere periode har SINE brugere – herunder politi, brandvæsenet, ambulancer etc. – overvejet, hvilke terminaler der passer bedst til deres behov. Blandt andet har brugerne testet terminaler fra forskellige udbydere. SINE terminalerne erstatter brugernes analoge radioer og beregninger har vist, at der i alt vil være 20.000 SINE terminaler, efter udskiftningsprocessen.

I starten af november modtog Dansk Beredskabskommunikation bestillingen til terminal nummer 10.000 – et milepæl der betyder, at Dansk Beredskabskommunikation er nået halvvejs i leveringen af terminalerne.

Det var Nordsjællands Brandvæsen, som bestilte et sæt terminaler hvor nummer 10.000 var inkluderet. Højdepunktet blev fejret sammen med SINE-sekretariatet og Nordsjællands Brandvæsen, som fik terminal nummer 10.000 og 10.001 som gave af Dansk Beredskabskommunikation.

Første SINE terminal blev leveret i forbindelse med pilotprojektet på Lolland/Falster primo 2008. Brugergrupper fra landets kommunale beredskaber samt Politiet, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen bestiller løbende flere terminaler af Dansk Beredskabskommunikation.

På billedet ses Rene Christoffersen fra SINE- sekretariatet, Jan Skjold, marketingschef hos Dansk Beredskabskommunikation samt Niels Mørup og Allan Holst fra Nordsjællands Brandvæsen.

TETRA takes control of transport – by sea, by land

Greater Copenhagen and Sealand Region – Denmark
Denmark’s capital, Copenhagen, houses the Royal Family, the Danish Parliament, and a number of government and financial institutions, as well as international organisations and company headquarters. In recent years, economic activity levels have increased significantly and, with the opening of a rail & road bridge between Copenhagen and Malmö (Sweden), the city has become a gateway to Scandinavia and the Baltic Area. Furthermore, the Copenhagen Airport serves as the main airport in northern Europe/Scandinavia.

The city boasts a well-developed public transport network in terms of local trains, metro lines and buses. But increasing traffic levels in recent years have led to congestion, which has renewed the focus on improving both traffic controls and public transport.

Regional restructuring creates new communication challenges for Denmark’s largest transport authority.
Movia Public Transport was formed in 2007, with the merger of HUR Trafik and two local county transit agencies – VT and STS. This was in response to major municipal restructuring undertaken by the Danish Government some five years earlier.

Today, Movia is Denmark’s largest public transport agency, serving approximately 220 million passengers a year. It covers a population of some 2.4 million in Denmark’s Capital Region (with the exception of Bornholm), including Greater Copenhagen and the rest of the Sealand Region.

Responsible for co-ordinating a fleet of 2,000 buses, 30 inter-urban commuter trains and Copenhagen’s marina ferry service (all of which are operated by subcontractors), Movia manages some 600 bus routes, nine local railway lines and two ferries. It is also charged with provisioning a reliable communications infrastructure for use by the fleet. The subcontractors providing bus, train and ferry services, employ some 3,000 personnel in total, making efficient radio communication essential for smooth operation of Movia’s transportation routes.

In 2002, the Authority decided to replace its ageing two-way radio system with a state-of-theart digital solution that could support effective communications between drivers and dispatch, as well as providing traffic monitoring/control facilities and location-based services. Once deployed, the network was to be operated on behalf of Movia by local service provider, Dansk Beredskabskommunikation.

Motorola TETRA solution integrates with traffic monitoring & control to speed public transport in Copenhagen.
Following a competitive tender process, Movia specified a Motorola TETRA solution, including Dimetra IP infrastructure and 1,200 MTM700 mobiles. The latter feature a Vehicle Integrated Unit (VIU) for deployment on buses, trains and ferries. Also provided were 100 Motorola TETRA portables, for use by service/field personnel.

Selected in preference to a TETRApol-based solution put forward by EADS, Motorola was awarded three contracts by Movia in August 2003:

• Supply of mobile and portable TETRA terminals
• A ‘Build-Own-Operate’ contract for network infrastructure – under which Movia has access to
the network on a ‘fee-for-service’ basis
• Maintenance & Repair of TETRA equipment

“Cost and functionality were our prime considerations when specifying the new radio system,” states Mogens Buch-Larsen, Director Administration, Movia. “Also important was the certainty of Motorola being able to deliver, manage and maintain the system.” Delivery of the voice network was completed by July 2004, with the TETRA terminals and data capability being implemented in July 2005 – on time and within budget.

The TETRA network now covers the Capital Region and connects 25 independent subcontractor’ facilities, enabling instant and reliable, two-way radio communications between drivers, field personnel, and their corresponding dispatch centres. GPS information is transmitted to the dispatch teams from antennas fitted to each vehicle within the fleet. Movia also has TETRA consoles installed at its customer operations centre and traffic control unit – from where services can be monitored and coordinated (although it does not control the fleet directly), and important information is communicated to drivers via voice or text.

Driver security has been assured using the Covert functionality enabled by Motorola’s MTM700s. A hidden emergency button can activate the radio’s silent audio monitoring facility, enabling dispatchers to hear what is happening on the bus, as well as being able to identify their location. A second emergency button on the radio enables drivers to request police, fire or ambulance assistance.

The data capability of Motorola’s Dimetra IP TETRA solution has also proved essential. “Although we were obligated to deliver just the voice system, the data applications that TETRA can support were the extra motivation in making this investment – enabling us to move from having simply voice, to data capabilities
that could ensure a modern service,” Buch-Larsen explains.

Movia uses a traffic monitoring & control system supplied by Sweden-based Hogia, which pulls GPS location data from the TETRA network, and displays it on-screen at dispatch consoles. Movia is now looking to interface TETRA with Copenhagen’s road traffic control system, which would provide the ability to initiate green lights when a bus approaches. Another application being investigated is a system to ensure passengers can make connecting journeys.

As a municipal transport authority, Movia is also part of Copenhagen’s disaster management plan, whereby the public transportation fleet could be used by rescue teams. As such, Movia’s TETRA network is scheduled to become part of the ‘SINE’ network – the mission-critical public safety system being deployed for emergency services (fire, ambulance, and police).

SINE (SIkkerhedsNEttet) is based on a nation-wide TETRA network known as ‘Tetranet’, which is owned, operated and managed by Motorola under a ten-year contract. Commissioned in 2007, it is currently being piloted and will provide coverage across all of Denmark’s regions over the next few years.

Movia’s TETRA network is now to be extended on a project-byproject basis. For example, a new ‘Kompakt’ terminal is planned for the train station in Næstved (West Sealand) and TETRA will provide part of a technical solution enabling buses to be dynamically allocated a parking spot at the terminal. The aim is to maximise the utilization of available space.

Taking control of transport and improving service levels
Movia’s field service personnel use TETRA portables to feed back operational information such as whether buses are clean, passengers have tickets, and buses are following Movia’s established routes. The GPS capability allows Movia to monitor and store the entire journey. “TETRA data applications have changed the way we conduct business with our subcontractors. The availability of real-time vehicle location information means that we can draft contracts based on SLAs (Service Level Agreements),” says Buch-Larsen.

This facility has also assisted in the planning of new routes, timing journeys and monitoring the progress of new drivers – who can be contacted if they have mistakenly taken a wrong turn. Drivers can also be alerted to any traffic congestion, while those at an end stop can be informed of when the next bus is due.

Moreover, service levels delivered to customers have been improved. Movia is able to verify the time a bus arrived at a particular stop and respond to any customer complaints accordingly. “It saves a lot of time in terms of administration, and also in disciplining drivers – since GPS provides the truth and nothing but the truth!” states Buch-Larsen.

Travellers can obtain real-time vehicle location information from a specific bus/train stop, by sending a text message from their mobile phones. Location data is also fed into the online national travel planner, which combines all the different modes of public travel.

Motorola managed TETRA service takes the S-train for Danish State Railways

Danish State Railways (DSB) and the S-train commuter rail system
DSB is the largest train operating company both in Denmark, and the whole of Scandinavia. Founded in 1885 following the merger of two government-owned companies to form the Danish State Railways (Danske Statsbaner – ‘DSB’), the company became an independent public corporation in January 1999, and today operates under the auspices of the Danish Ministry of Transport and Energy. DSB employs a staff of 9,200, and reported a turnover of €657.9 million for the fi rst half of 2009, with profit before tax of €24.9 million.

Responsible for passenger train services over most of Denmark’s railway network, and across international borders, DSB’s remit includes the ‘S-train’ commuter rail system. S-train serves the Danish capital, Copenhagen, and its greater metropolitan areas, carrying some 360,000 passengers each day and forming the heart of the city’s public transportation infrastructure.

Provide a fully-managed, two-way radio communications service to meet the diverse requirements of S-train’s operations
DSB employs approximately 800 service personnel charged with the smooth running of Copenhagen’s S-train commuter rail system. The company required a reliable, yet inherently fl exible two-way digital radio communications system that could support 135 trains (sets) in operation, as well as the wide range of functions performed by S-train’s staff – locomotive drivers, ticket inspectors, train maintenance personnel, station staff, cleaners, etc. Specifi c needs included secure mobile data connectivity to remote databases, and GPS (global positioning system) functionality to improve the deployment and safety of personnel.

Most importantly, DSB wanted a state-of-the-art digital radio solution to replace its aging analogue network, which was increasingly unreliable and costly to maintain. However, the company did not want to procure its own equipment, since there are future plans to migrate all railways in Denmark to a single communications system. A fully-managed radio service therefore offered the most cost-effective solution.

Motorola’s IP Dimetra keeps S-train communications on track
In 2004, DSB tendered a ‘build-own-operate’ contract for a Copenhagen-wide communications network. A number of companies submitted bids, including mobile network operators, and a local two-way radio provider. However, DSB opted for a managed service proposed by Dansk Beredskabs Kommunikation (DBK), a fully-owned Motorola subsidiary that holds two TETRA operating licences in Denmark.

DBK is currently rolling out a nationwide network, known as ‘SINE’, for emergency and public safety agencies across the country. Also licensed for civil applications, DBK had already established a commercial TETRA network in the greater Copenhagen area to serve Movia, the City’s municipal transport authority. Based on Motorola’s IP Dimetra infrastructure, the DBK network comprises approximately 50 base stations and a central switch, providing instant and reliable two-way radio communication for the smooth operation of Movia’s transportation routes.

“Our main priority was to deploy a reliable system that could serve all users with private and group calls, whilst ensuring high priority in the event of emergencies. We also needed mobile connectivity to S-train’s servers, databases and the Internet,” states Brian Andersen, Project Manager at DSB. “The system put forward by Motorola met all of our operational requirements, whilst our staff thought that Motorola’s portable radios were a good choice in terms of their design, functionality and build quality.”

DSB purchased a fully-managed service from Motorola, comprising more than 500 MTH800 hand-portables, and nine dispatch consoles. The MTH800s feature mobile packet data and WAP (wireless application protocol) browser, enabling database and Internet connectivity, as well as GPS for location-based services. DSB is currently piloting Motorola’s advanced MTP850 hand portables, to support enhanced in-train GPS coverage.

Rollout commenced in May 2006, was completed in a week, and switchover to the new system was almost simultaneous. “We were able to deploy 400 radios immediately, followed by a further 200 commissioned at a later date to ensure a secure transition,” Brian continues. The service is configured for trunk-mode operation only, whilst there is full coverage throughout all of the train sets, buildings and tunnels. The system uses DBK’s network infrastructure and operates as a standalone network under a VPN (virtual private network)configuration.

Training to familiarise S-train staff with the portable radios was provided by Motorola. Locomotive drivers were issued with specially-written guides to ease the operational impact of the switchover. “Motorola has been excellent in its delivery and support. Everything is working as it should and if there is an issue, it is addressed immediately.”

Unified radio communication ensures efficiency, reliability and security
S-train has five operations rooms equipped with dispatch consoles, plus a central management office located at Copenhagen’s main railway station from which all S-train services and personnel are now coordinated via TETRA.

S-train is able to monitor all radio communications, receive and transmit status updates between users, and track their locations via GPS.

“We can make one-to-one, group and emergency calls, and still have other talk groups available for our every-day needs. We can also communicate with members of the local Fire Service who have been issued with some of our TETRA radios,” says Brian.

Station managers are able to provide accurate information regarding train arrivals and departures, whilst ticket inspectors use the TETRA radio’s WAP browser to query the database of the Danish Social Security Office to verify the identity of passengers when necessary. WAP also allows S-train personnel to log their working hours with the DBS time & attendance database. And with GPS data transmitted to dispatchers, S-train is able to deploy personnel more efficiently – and rapidly – when required.

“Because of GPS, staff know they are safe with these radios, plus the fact that emergency calls get a high priority on the network. This is very important to us, and it is a strong benefit for the organisation as a whole.”