daen

Om DBK

Dansk Beredskabskommunikation A/S  (DBK) er leverandør til den danske stat af SIkkerhedsNEttet (SINE), som er det danske beredskabs fælles, digitale radiokommunikationssystem. Virksomheden blev stiftet i 2001, og er i dag ejet af Motorola Solutions Inc. (99.4 %) og Zenitel Denmark A/S (0,6 %). Motorola og Zenitel etablerede DBK som søsterselskab til Motorola A/S inden den danske stats udbud om etablering af et fælles landsdækkende radionet blev sendt i licitation. DBK vandt konkurrencen om etablering af nettet, og underskrev den 29. juni 2007 kontrakt med den danske stat.

DBKs system erstattede, da det blev sat i drift, over 100 forskellige ældre analoge radiosystemer samt nogle få digitale systemer af anden type. Resultatet blev, at beredskaberne nu har ét fælles radionet og funktionsmæssigt ens mobilradioer (SINE radioer), der giver en koordineret og sikker kommunikation til alle landets nødberedskaber –  politi, brandvæsener, ambulancer, farvandsvæsenet, kystredningstjenesten, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet samt private virksomheder, som har fået ansvaret for offentlige beredskabsopgaver.

Motorola Solutions Inc., som står bag DBK, er idag den dominerede leverandør på det internationale marked med omkring 5.000 lignende radionetværk i drift, flere end 1.000 kontrakter på digitale radioleverancer i 65 lande og i alt over 20 millioner brugere tilkoblet nettene.

Med TETRA systemer har Motorola på verdensplan vundet mere end 300 kontrakter, og Motorola har til dato leveret mere end 1 million TETRA-radioer. TETRA systemet, som dækker hele Danmark, er baseret på Motorolas velafprøvede og sikre teknologi.

Dansk Beredskabskommunikations A/S målsætning

DBK er bevidst om de særlige forpligtelser, der ligger i at betjene beredskabet i Danmark og arbejder derfor målrettet på, at det danske beredskab får et  sikkert og professionelt radiokommunikationssystem til deres missionskritiske arbejde, og dertil også et højt serviceberedskab som sikrer, at systemerne altid er til rådighed for brugerne.

Brugernes tilfredshed med radionettet og SINEradioerne, har førsteprioritet hos DBK, da brugerne er afhængige af et ordentligt værktøj, som de kan stole på i enhver nødsituation. DBK tager derfor brugerne med på råd i testen af nettet og terminalerne til SINE-systemet. Netop brugernes feedback har medvirket til, at DBK kan levere en brugeroptimeret infrastruktur til SINE-nettet samt yde en målrettet service og support til de enkelte brugergrupper.