Om DBK

Dansk Beredskabskommunikation A/S er leverandør til den danske stat af SIkkerhedsNEttet (SINE), som er det danske beredskabs fælles, digitale radiokommunikationssystem.
SINE sikrer en koordineret og sikker kommunikation til alle landets nødberedskaber – herunder politi, brandvæsenet, ambulancer, farvandsvæsenet, kystredningstjenesten, Beredskabsstyrelsen, hjemmeværnet og private virksomheder, som har fået ansvaret for offentlige beredskabsopgaver.
DBK er certificeret i ISO 9001 (kvalitet) og ISO 27001 (informationssikkerhed). Vi har stort fokus på opfyldelse af kravene i de to ISO standarder og bliver løbende re-certificeret af Lloyds Register. Seneste re-certificering fandt sted i 2021.