Etablering af indendørs dækning

Dansk Beredskabskommunikation tilbyder etablering af indendørs SINE dækning i særlige områder som bygninger, kældre og tunneller, hvor SINE dækningen i dag ikke er tilstrækkelig.

Dækningen etableres ved brug af repeater udstyr eller basisstationer som installeres i de særlige områder. DBK er ansvarlig for drift og overvågning af udstyret, og i tilfælde af driftsforstyrrelser underrettes de lokale beredskaber om dette.

I den forbindelse har DBK udarbejdet et dokument ‘Etablering af SINE dækning i bygninger, parkeringsanlæg eller tunneller‘der beskriver de overordnede krav til etablering af indendørs SINE dækning.

Dokumentet henvender sig til bygherrer, beredskaber og rådgivere som ønsker at etablere indendørs dækning, og det giver et indblik i de tekniske udfordringer samt ansvarsfordeling ved etablering af løsningen.

Center for beredskabskommunikation har udarbejdet vejledninger til beredskaberne omkring etablering af indendørs løsninger.

CFBs vejledninger kan hentes her!

Kontaktperson:

Teknisk chef
Kristian Theilade
Tlf. 30 84 00 56
kristian.theilade@motorolasolutions.com