SINE

SINE er en forkortelse for SIkkerhedsNEttet – navnet på de danske beredskabers fælles, digitale radiokommunikationssystem. Systemet sikrer grundlaget for et effektivt samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne – både i hverdagen og i tilfælde af større hændelser såsom naturkatastrofer og terrorangreb. Det betyder, at for eksempel brandvæsener, ambulancetjenester og politi kan tale sammen over et fælles net, som er sikret en god dækning over hele landet. Udover det fælles net sørger SINE radioerne for at beredskaberne kan foretage gruppeopkald, og en indsatsleder kan sammenkalde politi, ambulancer og brandvæsen på samme tid.
SINE er baseret på TETRA standarden, som bliver reguleret globalt, og i EU gennem ETSI (European Telecommunication Standards Institute). Standardiseringen giver mulighed for at koordinere beredskabsindsatser på tværs af landegrænser.

SINE systemet består af flere forskellige elementer, som skal spille sammen, før systemet fungerer efter hensigten. Disse elementer er Nettet , SINE radioer og Kontrolrum.

  • Nettet udgør infrastrukturen i radiosystemet. Det består af et landsdækkende kommunikationsnet, som forbinder SINE centralerne med Basestationerne, der er opstillet over hele landet. Basestationerne sikrer dækning af det geografiske område, så det er muligt at nå alle SINE radioer uanset hvor de måtte befinde sig. SINE nettet leveres af Dansk Beredskabskommunikation A/S.
  • SINE radioerne er de radioer, som beredskaberne bruger til at kommunikere med hinanden i deres arbejde. Radioerne kan være håndholdte eller installeret i køretøjer, som politibiler og ambulancer. Beredskabsmyndighederne kan hos Dansk Beredskabskommunikation købe SINE radioer af flere forskellige fabrikater, som alle er certificeret til brug på SINE-radionettet.
  • Kontrolrum befinder sig i beredskabernes centrale vagtrum og udgør bindeleddet mellem vagtcentralerne og brugerne af SINE radioerne. Kontrolrum er delt i to dele, en Gateway, som leveres af DBK og sikrer en ensartet tilslutning af kontrolrumsudstyret, samt selve kontrolrumsudstyret, som normalt er en PC med special software. Kontrolrumsudstyret leveres af forskellige firmaer som arbejder direkte med det pågældende beredskab for at sikre at deres behov løses optimalt. En sådan leverandør er for eksempel Terma.

Læs mere om SINE her: Sikkerhedsnet.dk

 

Drift af SINE
DBK leverer, som ovenfor nævnt, SINE netværket, SINE radioerne og kontrolrummenes tilslutning til SINE. DBK leverer derudover kurser og uddannelse til beredskaberne i brugen af SINE radioerne.

Dansk Beredskabskommunikation A/S overvåger driften af nettet 24 timer i døgnet alle 365 dage om året, ligesom helpdesk altid er klar til at hjælpe brugerne.

Dansk Beredskabskommunikation arbejder konstant på at sikre beredskabernes brug af SINE og sørger for at tilpasse services til de skiftende forhold i deres arbejde. Således afholder DBK jævnligt møder og workshops med brugere, hvor vi præsenterer ideer og modtager input til forbedringer, ligesom vi selvfølgelig tilpasser nettets dækning til ændrede forhold i marken – for eksempel dækning i nybygninger, hvor det er ønsket eller påkrævet, dækning på og i broer (fx. storebæltsbroen) og i tunneller (fx. nye metrostrækninger).