TETRA

DBKs radioer til brug i SINE-systemet (SINE radioer) er baseret på Motorolas TETRA-teknologi. TETRA er en forkortelse for Terrestrial Trunked Radio. I Danmark er der stillet et frekvensområde til rådighed, som kun Sikkerhedsnettet (SINE) må benytte til beredskabskommunikation.

TETRA-standarden, som radionettet og SINE radioerne er bygget på, sikrer at radiosystemet selv finder ledige radiofrekvenser til beredskabernes samtaler. Det betyder blandt andet, at livsvigtige opkald automatisk bliver medgivet den korrekte prioritet med indsatslederens tryk på radiotasten, eller med en brugers tryk på nødknappen.

TETRA er med andre ord en fleksibel, sikker mobil kommunikation, der giver mulighed for blandt andet:

  • Kommunikation på tværs af beredskaberne – politiet kan tale med ambulancerne og brandvæsenerne og vice versa
  • Gruppeopkald og almindelige individuelle opkald – en indsatsleder ved politiet kan for eksempel kommunikere til hele sit team på én gang
  • Prioritering af opkald – de vigtigste opkald kommer altid igennem – indsatslederen kan give forrang til særlige opkald
  • Nødopkald – de livsvigtige opkald kommer altid igennem
  • Sikring mod aflytning – giver brugerne øget sikkerhed
  • Dataoverførsel via IP teknologi – for eksempel bliver data omkring et alarmopkald overført direkte til rapport (opkaldstid og ulykkested med mere)
  • Overblik over mandskabets position via GPS – overblik over, hvor hver enkelt mand opholder sig
  • Alarmkald
  • God digital lydkvalitet

Med TETRA har beredskabernes radiobrugere således en digital teknologi, der samler den mobile kommunikation på én platform.

TETRA standarden er en standard for digital radiokommunikation ligesom eksempelvis GSM. Det er den europæiske standardiseringsorganisation for telekommunikation, ETSI (European Telecommunication Standards Institute), der har defineret standarden. TETRA netværkene anvendes i store dele af verden.
SINE-nettet er baseret på Motorolas egenudviklede TETRA-teknologi, som opfylder den europæiske standard, og som Motorola også har leveret til nød- og redningsberedskaber i Norge, Holland, Portugal, England, Østrig og flere andre lande. Motorola har yderligere 5.000 kommunikationssystemer i drift verden over, flere end 1.000 kontrakter på digitale radioleverancer i 65 lande og hertil tilknyttet over 20 millioner brugere.

Avancerede muligheder med TETRA-teknologi
TETRA-teknologien rummer mange muligheder, og den er i mange lande brugt som et effektiviserings- og sikkerhedsfremmende kommunikationssystem i forskellige sektorer. TETRA baseret kommunikation bliver verden over brugt i beredskaber, bus-, metro- og jernbanedrift, vagt-, sikkerheds- og forsyningssektoren, forsvaret og lufthavne.
I Danmark leverer Dansk Beredskabskommunikation TETRA radioer til brug i offentlig transport og service. DSB S-tog A/S og Movia, som står for en stor del af den offentlige transport i Hovedstadsområdet, bruger SINE med tilknyttede TETRA radioer leveret af Dansk Beredskabskommunikation, samt den døgnservice som DBK stiller til rådighed for brugerne.

TETRA-teknologien kan med fordel også udnyttes til effektivisering af eksempelvis hjemmeplejen og hospitalerne. Et TETRA baseret kommunikationssystem kan sikre en effektiv arbejdsgang for hjemmeplejepersonalet, hhv. hospitalerne, via koordinering og samkøring af data vedrørende patienter/borgere og overvågnings- og alarmsystemerne. Desuden kan hjemmeplejen bruge netværket til at samordne borgernes akut opståede behov for hjælp med systemets information om hvilket personale der er på vagt og hvor de findes.
Personalet kan derigennem komme hurtigere ud til borgere med et akut behov. SINE sikrer også en øget koordinering af kommunikationen mellem hjemmepleje og andre kommunale- og regionale sektorer ved større hændelser som f.eks. snestorm, orkan, skybrud.
Endelig er TETRA baseret kommunikation oplagt til brug i lufthavne, indkøbscentre og andre steder, hvor mange mennesker er samlet, og hvor sikkerhed, alarm og vagtfunktioner derfor har en høj prioritet.

Effektiv kommunikation i Stockholms offentlige transportsystem
Blandt brugerne af Motorolas TETRA teknologi er eksempelvis hele transportinfrastrukturen i Stockholm. I forbindelse med moderniseringen af det offentlige transportsystem, som bliver brugt af 70 % af Stockholms indbyggere, har myndighederne etableret et TETRA baseret kommunikationssystem. Det har sikret en koordineret, sikker og effektiv kommunikation mellem de forskellige transportsystemer og til passagererne.

Højt informations- og sikkerhedsniveau i Barcelona Lufthavn
Også Spaniens næststørste lufthavn, Barcelona Airport, har indført Motorolas TETRA baserede kommunikationssystem for at opnå en effektiv kommunikation til passagerer samt ansatte, og ikke mindst for at sikre en optimal kommunikationssystem i tilfælde af kriser.