daen

Nyheder

Opdateret sikkerhedsnet

Det danske sikkerhedsnet SINE har siden implementeringen i 2010 kørt på samme software og hardware. Tiden var derfor inde til en omfattende opdatering til gavn for beredskaberne i hele landet.
Der lå mange måneders forberedelse forud for opdateringen af SINE, og resultatet var alle anstrengelserne værd. Alt forløb planmæssigt natten imellem den 7. og 8. november 2016.
Inden den landsdækkende opdatering af SINE, blev der gennemført en pilottest i et udvalgt område. Under testen dannede vi os et godt overblik over hvilke udfordringer, vi skulle være særligt opmærksomme på under den landsdækkende opdatering.
Ved den landsdækkende opdatering, havde DBK et engageret hold der fulgte udviklingen, landsdel for landsdel, for hurtigt at kunne gribe ind, hvis der skulle opstå udfordringer undervejs. Vi var dog langt fra de eneste der havde sat ekstra ressourcer ind for at sikre en stabil opdatering. Opdateringen blev gennemført i tæt samarbejde mellem DBK, Center For Beredskabskommunikation (CFB), Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling, lokale beredskabsstabe og NOST, den nationale operative stab.
Til trods for at beredskaberne ikke vil kunne mærke forskel på den gamle og nye version af SINE i deres daglige arbejde, så var opdateringen nødvendig for fortsat at sikre et effektivt og driftsikkert sikkerhedsnetværk.

FKB i Frederikshavn

Da Arena Nord i Frederikshavn slog dørerne op for afholdelsen af FKBs årsmøde 2015 i slutningen af august, var DBK naturligvis repræsenteret. Denne gang stod FleeDa og TOPdesk øverst på programmet, men der blev også talt om den kommende Central Data Tjeneste.

Standen var velbesøgt og vi fik en del rosende ord med på vejen i forhold til SINE nettet, men også vores høje serviceniveau i HelpDesk blev anerkendt. Enkelte brugere kunne berette om udfordringer med SINE dækningen på bestemte adresser, og dem vil vi meget gerne undersøge nærmere, såfremt de bliver registreret via SINE HelpDesk, så vi har detaljerne på plads.

Vores brugere er ivrige efter at komme på FleeDa og vi har arbejdet på højtryk for at justere de sidste detaljer. Det nye opdaterede FleeDa er netop blevet frigivet til pilotbrugerne. Resten af landets beredskaber vil snart få mere info om implementeringen. Det vil ske etapevis og i samarbejde med CFB. Sammenlægningen af beredskaberne betyder dog, at en del organisationer endnu ikke har samlet deres fleetmaps. Det vil der naturligvis blive taget højde for.

Strukturreformen påvirker brugen af SINE

Som de fleste efterhånden er bekendt med, har KL og regeringen truffet en beslutning om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber til maksimalt 20 enheder med ikræfttrædelse senest den 1. januar 2016.

Sammenlægningen af beredskaberne medfører en række tilpasninger ift. SINE, som beredskaberne kan drage fordel af. Blandt andet giver nye tilslutningsaftaler superbrugerne mulighed for at administrere hele enhedens radioer. De forskellige fleetmaps kan lægges sammen, så der kan udveksles talegrupper uden forudgående indhentelse af tilladelser og superbrugerne kan oprette tickets hos DBKs HelpDesk for hele enheden.

Strukturreformen kan desuden få betydning for den fremtidige vagtcentralstruktur, såvel som 112-data og ændring af kontaktpersoner.

Center For Beredskabskommunikation har udarbejdet en vejledning med gode råd og anbefalinger til beredskaberne omhandlende de berørte områder. Vejledningen kan downloades her!

Sammenlægning og SINE

Papirstak paintSammenlægningen af beredskaberne i Danmark er begyndt at tage fart, og det påvirker selvfølgeligt også den måde SINE terminalerne administreres på, både administrativt og i praksis.

Administrativt skal der laves en ny tilslutnings aftale til SINE for den sammenlagte organisation, der erstatter aftalerne for de enkelte beredskaber. Den vil være identisk med den standardaftale I kender, blot med en tilføjelse til bilag A om hvilke aftaler den afløser, og hvem der er ny ansvarlig kontakt for aftalen. I den oprindelige tilslutnings aftale skulle der også vedligeholdes en fortegnelse over de terminaler som det enkelte beredskab har – det har vist sig uhensigtsmæssigt i praksis, og fremover vil det ikke fremgå af bilaget. Terminalerne administreres alene i de fleetmaps som I alle bruger idag.

Det bringer os videre til det praktiske: Der skal udarbejdes en ny Fleetmap for det ny samlede beredskab, der indeholder alle terminaler og som afspejler den nye struktur. Arbejdet foregår oftest i samarbejde med CFB, og vil typisk resultere i en ny fælles fleetmap, en revideret struktur for talegrupper og eventuelt underinddelinger der matcher de tidligere enheder/stationer. Når den nye Fleetmap er klar, skal DBK have en kopi via SINE Helpdesk. Fleetmap’en bliver arkiveret så den kan tilgås af CFB og radioprogrammørerne.

Den opdaterede fleetmap vil også blive overført til FleeDa – DBKs nye database fleetmap løsning – når den endelige version er klar.

Vi har i en periode haft 8 beredskaber på som pilot-brugere, og arbejder for tiden på de ændringer der blev samlet op under pilottesten. FleeDa bliver herefter testet grundigt igennem før applikationen bliver frigivet til samtlige beredskaber fra efteråret 2015.

Hvis I har behov for assistance til sammenlægning af fleetmaps, bedes I henvende jer til Gitte Justesen hos CFB (gju@sikkerhedsnet.dk)

Hvis I har spørgsmål til udrulning af FleeDa, bedes I henvende jer til Zuzana Knudsen hos DBK (Z.Knudsen@motorolasolutions.com)