Dansk Beredskabskommunikation A/S

Dansk Beredskabskommunikation A/S er leverandør til den danske stat af SIkkerhedsNEttet (SINE), som er det danske beredskabs fælles, digitale radiokommunikationssystem.
SINE sikrer en koordineret og sikker kommunikation til alle landets nødberedskaber – herunder politi, brandvæsenet, ambulancer, farvandsvæsenet, kystredningstjenesten, Beredskabsstyrelsen, hjemmeværnet og private virksomheder, som har fået ansvaret for offentlige beredskabsopgaver.