daen

Mærke-arkiver: DBK

Sammenlægning og SINE

Papirstak paintSammenlægningen af beredskaberne i Danmark er begyndt at tage fart, og det påvirker selvfølgeligt også den måde SINE terminalerne administreres på, både administrativt og i praksis.

Administrativt skal der laves en ny tilslutnings aftale til SINE for den sammenlagte organisation, der erstatter aftalerne for de enkelte beredskaber. Den vil være identisk med den standardaftale I kender, blot med en tilføjelse til bilag A om hvilke aftaler den afløser, og hvem der er ny ansvarlig kontakt for aftalen. I den oprindelige tilslutnings aftale skulle der også vedligeholdes en fortegnelse over de terminaler som det enkelte beredskab har – det har vist sig uhensigtsmæssigt i praksis, og fremover vil det ikke fremgå af bilaget. Terminalerne administreres alene i de fleetmaps som I alle bruger idag.

Det bringer os videre til det praktiske: Der skal udarbejdes en ny Fleetmap for det ny samlede beredskab, der indeholder alle terminaler og som afspejler den nye struktur. Arbejdet foregår oftest i samarbejde med CFB, og vil typisk resultere i en ny fælles fleetmap, en revideret struktur for talegrupper og eventuelt underinddelinger der matcher de tidligere enheder/stationer. Når den nye Fleetmap er klar, skal DBK have en kopi via SINE Helpdesk. Fleetmap’en bliver arkiveret så den kan tilgås af CFB og radioprogrammørerne.

Den opdaterede fleetmap vil også blive overført til FleeDa – DBKs nye database fleetmap løsning – når den endelige version er klar.

Vi har i en periode haft 8 beredskaber på som pilot-brugere, og arbejder for tiden på de ændringer der blev samlet op under pilottesten. FleeDa bliver herefter testet grundigt igennem før applikationen bliver frigivet til samtlige beredskaber fra efteråret 2015.

Hvis I har behov for assistance til sammenlægning af fleetmaps, bedes I henvende jer til Gitte Justesen hos CFB (gju@sikkerhedsnet.dk)

Hvis I har spørgsmål til udrulning af FleeDa, bedes I henvende jer til Zuzana Knudsen hos DBK (Z.Knudsen@motorolasolutions.com)

SINE netværket opgraderet til MPLS

MastEfter en succesfuld testperiode overgik store dele af SINE netværket i alle regioner fra E1 baseret kommunikation til MPLS per 1. juni 2014.

Fra E1 til MPLS
Overflytningen af transmissionen fra E1 nettet til MPLS nettet var fastlagt som en option i kontrakten med Staten, og den blev blandt andet drevet af et ønske fra DBKs side om at styrke stabiliteten i netværket. MPLS teknologien sikrer en høj driftsikkerhed og SINE nettet skal af helt åbenlyse årsager fungere optimalt.

Processen har været længe undervejs. Forberedelsesfasen tog sin spæde start i 2010, hvorefter pilottests, grundige evalueringer og kontraktforhandlinger med leverandøren gik igang. Herefter fulgte arbejdet med installering af routere, omkobling af sites fra E1 til MPLS samt udførelse af tekniske prøver op til selve udrulningen, der gik i gang efter sommeren 2013. Under udrulningen blev der løbende gennemført yderligere tests. Da den sidste forbindelse var lagt og sat i drift var nettet på MPLS, og en 3 måneders stabilitetstest startet op. Den 1. juni 2014 blev omlægningsprojektet endelig godkendt.

SINE brugerne blev ikke berørt af opgraderingen fra E1 til MPLS. Nettet har fungeret normalt uden udfald.

MPLS
MPLS står for Multi Protocol Label Switching. Teknologien kan transportere informationer fra én del af netværket til en anden del af netværket uden hensyn til overførselsmetoden