daen

Mærke-arkiver: ISO9001

Kundetilfredshedsundersøgelse

MeningEn af grundstenene i Kvalitetssystemet ISO9001 er, at man skal spørge sine kunder om hvor tilfredse de er med den vare man leverer.

I DBK’s tilfælde drejer det sig om at vi skal spørge vores kunder om den service vi leverer via SINE nettet, driften af nettet og den service vi yder via SINE helpdesk, som er tilgængelig 24/7, 365 dage om året. DBK gennemfører hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse – det ene år spørger vi alle vore superbrugere, det andet år slutbrugerne. Undersøgelsen i år vil rette sig mod slutbrugerne.

Det foregår på den måde, at mellem alle SINE nettets brugere vil vi udvælge 30-50 slutbrugere, som vil blive kontaktet per telefon af en medarbejder fra et bureau, som vi har et samarbejde med. Brugeren vil blive stillet en række spørgsmål , der har til formål at afdække den oplevede  kvalitet af den service vi leverer. Navnene på slutbrugerne får vi gennem kontakt til en række superbrugere i løbet af november.

Vi håber, at både superbrugere og slutbrugere vil være behjælpelig med undersøgelsen. Den har en stor værdi for os, idet resultatet bliver analyseret og brugt til at planlægge forbedringer, hvor dette er ønsket.