daen

Mærke-arkiver: Repeater

Forbedret indendørsdækning på Frederiksberg

FKBlogo150x150Hvad gør man, hvis man som SINE bruger ikke er tilfreds med den indendørs dækning, der er i ens lokalområde? Man gør noget ved problemet – i hvert fald hvis man er ansat hos Frederiksberg Brandvæsen.

Det er ikke en hel nem opgave at sikre SINE dækningen i storbyerne. Den store koncentration af indbyggere og dermed mange, høje bygninger, baggårde og kældre, kan være en udfordring, når der skal kommunikeres over SINE radioen under en indsats. Det har Frederiksberg Brandvæsen måtte sande. Signalerne har svært ved at trænge igennem materialer som beton og stål, hvilket kommer til udtryk, når en indsatsleder på gaden skal kommunikere med holdlederen inde i en bygning.

Jack Creutzberg, Systemadministrator på Frederiksberg Brandvæsen, satte sig ind i teknologien bag SINE og gik i dialog med Dansk Beredskabskommunikation omkring de problemer beredskabet oplevede i hverdagen. Det resulterede i, at Frederiksberg Brandvæsen indkøbte en DMO repeater løsning fra EADS, der forstærker indendørsdækningen i bygninger og andre særlige områder såsom baggårde, parkeringskældre mv. Løsningen er blevet testet flittigt igennem de sidste par måneder og resultatet er ikke til at komme udenom.

“Når vi benytter DMO repeaterløsningen kan vi kommunikere problemfrit med hinanden. Det er en klar forbedring i forhold til før, hvor signalet var for ustabilt, når holdlederen rykkede ind i en bygning med sit team”, udtaler Michael Nyrand, Operativ leder hos Frederiksberg Brandvæsen.

Et eksempel på ustabil indendørs dækning forekom for nylig, da Frederiksberg Brandvæsen blev kaldt ud til en ildebrand i en lejlighed nær Falkoner Allé. Brandmændene kunne kun få adgang til lejligheden via en baggård. Holdlederen kunne godt kommunikere med hans team inde i bygningen via sin SINE radio, men forbindelsen til indsatslederen på gaden var ikke optimal.  Det havde ikke været noget problem, hvis beredskabet havde haft DMO repeaterløsningen med sig.

Rent praktisk fungerer løsningen ved at holdlederen tager en kuffert med en DMO repeater med sig, når han bliver kaldt ud til en indsats, eksempelvis i en parkeringskælder, hvor der er udbrudt brand i en bil. Når signalet på indsatslederens SINE terminal er nedadgående, giver han holdlederen besked om at stille kufferten fra sig. Herefter kan holdlederen bevæge sig endnu længere ned i kælderen og stadig bevare kontakten med indsatslederen på gaden uden udfald pga. dækningsproblemer, idet DMO repeateren fungerer som et bindeled imellem radioerne.

Frederiksberg Brandvæsen har et tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen i hverdagen, og de to brandvæsener har da også været i dialog omkring den nye DMO repeaterløsning. Det er bl.a. Københavns Brandvæsens radioværksted, der sammen med Zenitel, udbyder af EADS, har været med til at bygge den helt rette DMO repeaterløsning til Frederiksberg Brandvæsen.

Når testforløbet af DMO repeaterløsningen er ovre, udarbejder Frederiksberg Brandvæsen en rapport over forløbet. Hverken Jack Creutzberg eller Michael Nyrand er dog i tvivl om at løsningen er kommet for at blive. Den har forbedret indendørsdækningen markant og dermed øget sikkerheden for både borgerne og brandvæsenet på Frederiksberg.

Frederiksberg Brandvæsen deler gerne ud af deres erfaringer til andre beredskaber, der kan være interesseret i at implementere en lignende løsning, men brandvæsenet så dog gerne, at der blev fremstillet et lovkrav om installering af indendørs repeatere ved opførelsen af nye bygninger, så dækningen er sikret i tilfælde af, at uheldet skulle være ude – også uden at beredskaberne selv skal ud og investere i løsninger.