daen

Mærke-arkiver: Sjælland

Regionale Koordineringsgruppe møder (RKG)

Teletobbies2I løbet af 2014 genoptog CFB og DBK afholdelsen af de Regionale Koordineringsgruppe møder (RKG) efter et par år uden RKG møder. Der blev i alt holdt 5 møder 3 gange rundt om i Danmark, og alle møderne har været velbesøgt. DBK vil gerne takke for den gæstfrihed vi har mødt rundt om i landet til de beredskaber der har stillet lokaler til rådighed. Det betyder meget for afholdelsen af RKG møderne at dette er muligt.

Fokus på første møde i rækken var at få præsenteret det nye reviderede kommisorium om, at RKG møder fremover vil være henvendt mere til superbrugere og vidensdelere, som får mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE. Derudover vil DBK og CFB benytte møderne til at holde deltagerne orienteret om tekniske såvel som brugerorienterede emner, der kan løfte beredskabernes brug af SINE.

Datoer for møder i foråret 2015:
Region Hovedstaden, 11. maj 2015
Region Sjælland, 12. maj 2015
Region Syddanmark, 18. maj 2015
Region Midtjylland, 19. maj 2015
Region Nordjylland, 20. maj 2015