daen

Artikler

Certificering af ISO 9001:2015

Dansk Beredskabskommunikation har været ISO 9001:2008 certificeret siden 2010. Meget er sket siden da, og standarden er nu opgraderet til ISO 9001:2015.

Vi bliver løbende re-certificeret for at sikre, at vi til stadighed opfylder kravene i ISO standarden. Da vi i august havde besøg af Force Technologi, var re-certificeringen dog af en helt speciel karakter, idet vi skulle vise. at vi lever op til de nye krav i ISO 9001:2015 versionen.

Vi er stolte over, at vi bestod ISO 9001:2015 audit uden afvigelser, og nu kan kalde os ISO 9001:2015 certificerede.

DBK har dog fokus på mere end ISO 9001:2015. Vi er nemlig også i fuld gang med implementeringen af ISO 27001 (Information Security Management). I september blev vi compliant i den nye standard, og til november følger selve certificeringen.

Efter en forhåbentligt succesfuld certificering af ISO 27001 vendes vores fokus mod implementeringen af endnu en ISO standard, nemlig  ISO 20000 (Managed Services).

FleeMa

SINE certificeret mapping applikation

Kunne du tænke dig et nemt overblik over dine radioer? Kunne du ligeledes tænke dig at det foregik i real tid? Så kan det være at FleeMa er noget for dig.

FleeMa tilbyder et operativt oversigtbillede som gør det nemt at følge radioers færden samt deres aktuelle status. FleeMa viser med andre ord radioers Position, aktuelle Talegruppe og SINE Status. Derudover monitorer FleeMa nødopkald for alle importerede radioer og viser dem i et særskilt område i applikationen. FleeMa muliggør også afsendelse af kommandoer til dine Radioer. Det er dermed muligt at styre dine Radioer hen på en ønsket Talegruppe eller anmode om seneste position.

Til undersøgelse af tidligere indsatser eller brugsmønstre, tilbyder FleeMa et detaljeret rapporterings modul. Heri er det muligt at gennemgå historiske data såsom talegruppe tilmeldinger og status afsendelse.

FleeMa funktionaliteter:

  • Send Radio Check
  • Skift Talegruppe
  • Anmod om position
  • Find Radioer indenfor kortudsnit
  • Find nærmeste Radioer
  • Brugervenlig farvekodning
  • Bogmærk dine favorit steder på kortet

Ønsker du en Gratis Prøve Periode ?
Kontakt: Thomas.Madsen@Motorolasolutions.com

Opdateret sikkerhedsnet

Det danske sikkerhedsnet SINE har siden implementeringen i 2010 kørt på samme software og hardware. Tiden var derfor inde til en omfattende opdatering til gavn for beredskaberne i hele landet.
Der lå mange måneders forberedelse forud for opdateringen af SINE, og resultatet var alle anstrengelserne værd. Alt forløb planmæssigt natten imellem den 7. og 8. november 2016.
Inden den landsdækkende opdatering af SINE, blev der gennemført en pilottest i et udvalgt område. Under testen dannede vi os et godt overblik over hvilke udfordringer, vi skulle være særligt opmærksomme på under den landsdækkende opdatering.
Ved den landsdækkende opdatering, havde DBK et engageret hold der fulgte udviklingen, landsdel for landsdel, for hurtigt at kunne gribe ind, hvis der skulle opstå udfordringer undervejs. Vi var dog langt fra de eneste der havde sat ekstra ressourcer ind for at sikre en stabil opdatering. Opdateringen blev gennemført i tæt samarbejde mellem DBK, Center For Beredskabskommunikation (CFB), Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling, lokale beredskabsstabe og NOST, den nationale operative stab.
Til trods for at beredskaberne ikke vil kunne mærke forskel på den gamle og nye version af SINE i deres daglige arbejde, så var opdateringen nødvendig for fortsat at sikre et effektivt og driftsikkert sikkerhedsnetværk.

FleeDa udrullet

Som vi tidligere har nævnt, har vi hos DBK arbejdet på højtryk for at justere de sidste detaljer ifm. FleeDa, vores nye database til håndtering af fleetmaps. Vi er nu i gang med udrulningen, som foregår etapevis med få beredskaber ad gangen, da fleetmap import og FleeDa træning afvikles samtidigt.

Implementeringen sker ved at de nuværende Excel fleetmaps importeres til en central fleetmapdatabase, som administreres af DBK. Brugerne får adgang til deres fleetmaps online via VPN og et FleeDa klientprogram, der installeres på deres PC.

I løbet af udrulningen vil alle fleetmap administratorer blive kontaktet individuelt med henblik på udarbejdelse af en tidsplan for overgangen til FleeDa. I 2016 vil vi desuden afholde en workshop om FleeDa, hvor vi går i detaljer omkring funktionalitet og installation.

Vi anbefaler at fleetmap administratorerne gennemgår beredskabets fleetmap og rydder op i eventuelle ubrugte radioer, talegrupper og opsætninger inden implementeringen.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Zuzana Knudsen på mail Z.Knudsen@motorolasolutions.com eller mobil 30 84 01 00.

DBK Re-certificering

Dansk Beredskabskommunikation er ISO 9001:2008 certificeret og det har vi været siden 2010. En ISO certificeret virksomhed skal leve op til de krav som standarden ISO 9001 stiller. For at sikre at vi til stadighed opfylder kravene, bliver vi løbende auditeret og recertificeret.

I midten af november havde vi besøg fra Force Technologi, der skulle stå for recertificeringen af DBK. Både ledelse og medarbejdere blev auditeret i to intensive dage. Udvalgte procedurer blev gennemgået til mindste detalje. Det er nemlig altafgørende at de nedskrevne prodedurer rent faktisk stemmer overens med de handlinger, der udføres i dagligdagen.

DBK bestod recertificeringen uden nogen afvigelser og fik rosende ord med på vejen for vores kontinuerlige udvikling og videreudvikling af IT-værktøjer, der støtter driften og forbedrer kommunikationen med superbrugerne, såsom vores Alarm Tool, FleeDa, Sagsafvigelses Tool og Daily Network Status.

Med recertificeringen i hus beviste vi, at DBK til stadighed lever op til de fastsatte kvalitetssikringsmæssige krav.

Facts omkring ISO:
ISO 9001 certificeringsstandarden dækker over krav til kvalitetsledelsessystemet i virksomheden.
Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange via nedskrevne instrukser og procedurer.
Standarden er et effektivt system til overvågning og korrigering af virksomhedens handlinger.

Interview med Leif Heide fra FMI

Superbruger Leif Heide er blevet interviewet om serviceniveauet i DBK Helpdesk. Leif arbejder til daglig for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsafdeling.

Hvor ofte er du i kontakt med DBK Helpdesk?
Jeg ringer til Helpdesk ca. 2 gange om måneden. I nogle perioder mere, andre gange mindre.

Hvilke emner drejer dine henvendelser sig typisk om?
Jeg ringer mest vedr. oprettelse af nye terminaler og opdatering af fleetmaps.

Hvordan oplever du serviceniveauet, når du ringer til Helpdesk?
Meget højt, servicen er ud over det sædvanelige. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan man kunne forbedre serviceniveauet.

Føler du at medarbejderne i Helpdesk har en bred faglig viden?
Ja, bestemt. Jeg har dog oplevet at en medarbejder ikke ville svare på mit spørgsmål, selv om vedkommende havde viden om emnet. Årsagen var, at der var tale om fortrolige oplysninger – og sikkerheden er høj hos DBK. Man får ikke oplysninger, man ikke er berettiget til at få. De går også meget højt op i, om man er oprettet som superbruger, hvis man henvender sig til dem. Det skabte lidt problemer i starten, da jeg ikke kunne få oprettet nogle terminaler på nettet, fordi jeg ikke havde fået udfyldt kontaktoplysningerne i fleetmappen korrekt.

Har du kendskab til det nye program til håndtering af fleetmaps – Fleeda?
Ja, lidt. Jeg glæder mig meget til det bliver rullet ud i hele landet. Jeg tror, at det vil lette arbejdet ifm. opdatering af vores fleetmaps.

Hvordan er dit generelle kendskab til SINE?
Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om hvordan nettet fungerer. Selvfølgelig er der meget, der er fortroligt, men det ville være spændende at få et større kendskab til hvordan et beredskabsnet fungerer i praksis. Jeg benytter heller ikke terminalerne så meget selv. Det ville være rart at være tættere på brugerne i hverdagen.

Tak til Leif Heide for at deltage i interviewet.

FKB i Frederikshavn

Da Arena Nord i Frederikshavn slog dørerne op for afholdelsen af FKBs årsmøde 2015 i slutningen af august, var DBK naturligvis repræsenteret. Denne gang stod FleeDa og TOPdesk øverst på programmet, men der blev også talt om den kommende Central Data Tjeneste.

Standen var velbesøgt og vi fik en del rosende ord med på vejen i forhold til SINE nettet, men også vores høje serviceniveau i HelpDesk blev anerkendt. Enkelte brugere kunne berette om udfordringer med SINE dækningen på bestemte adresser, og dem vil vi meget gerne undersøge nærmere, såfremt de bliver registreret via SINE HelpDesk, så vi har detaljerne på plads.

Vores brugere er ivrige efter at komme på FleeDa og vi har arbejdet på højtryk for at justere de sidste detaljer. Det nye opdaterede FleeDa er netop blevet frigivet til pilotbrugerne. Resten af landets beredskaber vil snart få mere info om implementeringen. Det vil ske etapevis og i samarbejde med CFB. Sammenlægningen af beredskaberne betyder dog, at en del organisationer endnu ikke har samlet deres fleetmaps. Det vil der naturligvis blive taget højde for.

Ny Incident/Program Manager i DBK

Soren paintDBK har fået en ny medarbejder. Søren Jakobsen, som har været med lige siden DBK startede udrulningen af SINE nettet, er pr. 1. marts blevet fastansat som Incident and Program Manager.

Søren kom til DBK i september 2007 og har indtil 1. marts 2015 været ansat som projektleder på konsulent basis. Han har været involveret i hele udrulningen af SINE nettet, og har derfor en stor viden om stort set alle sites rundt omkring i DK.

5 NMC operatører (SINE helpdesk) samt en back-office medarbejder rapportere direkte til Søren som Incident Manager, og som Program Manager har Søren fortsat ansvaret for diverse projekter der har med SINE nettet at gøre, fx. Ændringsanmodninger osv.

Søren har en baggrund som bygningskonstruktør og har desuden netop færdiggjort en HD i Organisation & Ledelse, med speciale i Strategisk Ledelse.

Genstart af Voicenoder

Kontrolrum3 paintServicen giver mulighed for at anmode om genstart af en eller flere voice noder (svarende typisk til operatørpladser) via SINE Helpdesk’s nye ticket system.

Servicen kan benyttes i situationer hvor brugerne oplever problemer med deres kontrolrum, selv om overvågningen viser, at alle komponenter og forbindelser fungerer som de skal.

Der er oprettet dedikerede skabeloner til brug i SINE sagssystem, der sikrer at hver superbruger med adgang til denne service kun kan anmode om genstart i de kontrolrum (ICCS’er) som de administrerer.

Genstart vil så vidt muligt blive udført med det samme – dette er en ændring fra tidligere hvor lignende henvendelser typisk blev eskaleret til teknisk gruppe og håndteret i almindelig arbejdstid. Servicen bliver gennemgået på de kommende RKG møder.

Sammenlægning og SINE

Papirstak paintSammenlægningen af beredskaberne i Danmark er begyndt at tage fart, og det påvirker selvfølgeligt også den måde SINE terminalerne administreres på, både administrativt og i praksis.

Administrativt skal der laves en ny tilslutnings aftale til SINE for den sammenlagte organisation, der erstatter aftalerne for de enkelte beredskaber. Den vil være identisk med den standardaftale I kender, blot med en tilføjelse til bilag A om hvilke aftaler den afløser, og hvem der er ny ansvarlig kontakt for aftalen. I den oprindelige tilslutnings aftale skulle der også vedligeholdes en fortegnelse over de terminaler som det enkelte beredskab har – det har vist sig uhensigtsmæssigt i praksis, og fremover vil det ikke fremgå af bilaget. Terminalerne administreres alene i de fleetmaps som I alle bruger idag.

Det bringer os videre til det praktiske: Der skal udarbejdes en ny Fleetmap for det ny samlede beredskab, der indeholder alle terminaler og som afspejler den nye struktur. Arbejdet foregår oftest i samarbejde med CFB, og vil typisk resultere i en ny fælles fleetmap, en revideret struktur for talegrupper og eventuelt underinddelinger der matcher de tidligere enheder/stationer. Når den nye Fleetmap er klar, skal DBK have en kopi via SINE Helpdesk. Fleetmap’en bliver arkiveret så den kan tilgås af CFB og radioprogrammørerne.

Den opdaterede fleetmap vil også blive overført til FleeDa – DBKs nye database fleetmap løsning – når den endelige version er klar.

Vi har i en periode haft 8 beredskaber på som pilot-brugere, og arbejder for tiden på de ændringer der blev samlet op under pilottesten. FleeDa bliver herefter testet grundigt igennem før applikationen bliver frigivet til samtlige beredskaber fra efteråret 2015.

Hvis I har behov for assistance til sammenlægning af fleetmaps, bedes I henvende jer til Gitte Justesen hos CFB (gju@sikkerhedsnet.dk)

Hvis I har spørgsmål til udrulning af FleeDa, bedes I henvende jer til Zuzana Knudsen hos DBK (Z.Knudsen@motorolasolutions.com)