daen

Mærke-arkiver: Fleetmaps

Sammenlægning og SINE

Papirstak paintSammenlægningen af beredskaberne i Danmark er begyndt at tage fart, og det påvirker selvfølgeligt også den måde SINE terminalerne administreres på, både administrativt og i praksis.

Administrativt skal der laves en ny tilslutnings aftale til SINE for den sammenlagte organisation, der erstatter aftalerne for de enkelte beredskaber. Den vil være identisk med den standardaftale I kender, blot med en tilføjelse til bilag A om hvilke aftaler den afløser, og hvem der er ny ansvarlig kontakt for aftalen. I den oprindelige tilslutnings aftale skulle der også vedligeholdes en fortegnelse over de terminaler som det enkelte beredskab har – det har vist sig uhensigtsmæssigt i praksis, og fremover vil det ikke fremgå af bilaget. Terminalerne administreres alene i de fleetmaps som I alle bruger idag.

Det bringer os videre til det praktiske: Der skal udarbejdes en ny Fleetmap for det ny samlede beredskab, der indeholder alle terminaler og som afspejler den nye struktur. Arbejdet foregår oftest i samarbejde med CFB, og vil typisk resultere i en ny fælles fleetmap, en revideret struktur for talegrupper og eventuelt underinddelinger der matcher de tidligere enheder/stationer. Når den nye Fleetmap er klar, skal DBK have en kopi via SINE Helpdesk. Fleetmap’en bliver arkiveret så den kan tilgås af CFB og radioprogrammørerne.

Den opdaterede fleetmap vil også blive overført til FleeDa – DBKs nye database fleetmap løsning – når den endelige version er klar.

Vi har i en periode haft 8 beredskaber på som pilot-brugere, og arbejder for tiden på de ændringer der blev samlet op under pilottesten. FleeDa bliver herefter testet grundigt igennem før applikationen bliver frigivet til samtlige beredskaber fra efteråret 2015.

Hvis I har behov for assistance til sammenlægning af fleetmaps, bedes I henvende jer til Gitte Justesen hos CFB (gju@sikkerhedsnet.dk)

Hvis I har spørgsmål til udrulning af FleeDa, bedes I henvende jer til Zuzana Knudsen hos DBK (Z.Knudsen@motorolasolutions.com)

FleeDa

ComputerDBK er i gang med at udarbejde en ny løsning til håndtering af fleetmaps. Programmet hedder FleeDa (Fleetmap Database) og vil på sigt også tilbyde andre muligheder for administrering og monitorering af beredskabets egne terminaler.

Hovedparten af FleeDa er et fleetmap-administrations modul, der skal erstatte de utallige Excel ark der i dag anvendes til håndtering af fleetmaps, og har skabt udfordinger hos alle parter. Med den nye løsning ligger alle fleetmaps i en fælles database, og hvert beredskab får adgang til de terminaler, som de selv ejer eller administrerer for andre.

Løsningen har været under forberedelse i et par år, og forventes sat i drift i løbet af 2015.

Et pilotprojekt er netop igangsat, og vil som minimum køre til og med september 2014. Formålet med pilot-projektet er at afprøve database-strukturen og den nye arbejdsgang mht. opdatering af fleetmaps. Det er alle tre terminal-leverandører: Motorola Service, IHM og Radiocom, samt udvalgte beredskaber der deltager i projektet. De indrapporterer løbende de uhensigtsmæssigheder, fejl og problemer de støder på, så FleeDa fungerer så optimalt som muligt ved idriftsættelsen. Når pilot projektet er afsluttet, uarbejder DBK en plan for udrulning af FleeDa til samtlige beredskaber på SINE.

Når den endelige løsning er klar til udrulning, vil FleeDa blive stillet gratis til rådighed for alle beredskaber på SINE. Øvrig funktionalitet kan derefter tilkøbes via licens. Priser og betalingsmåden er dog ikke fastsat endnu.